O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Aktualności RIT

Czym jest RIT? Aktualności Nadużycia Dokumenty strategiczne Sprawozdania

KontaktNabory Rekomendacje

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

06.03.2018

Wyniki konkursu z poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu z poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT. W ramach naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17 dofinansowanie na łączną kwotę prawie 1,5 mln zł otrzymają 4 projekty.

Listę projektów wybranych do dofinansowania oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów można znaleźć w załączniku poniżej oraz w ogłoszeniu naboru.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania - RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17

Imienna lista Członków KOP

_______________________________________________________________________________________

02.03.2018

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT

 

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 27.02.2018 r. listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17, publikujemy listę wniosków. Biorąc pod uwagę dostępne środki w ramach konkursu, dofinansowania udzielono 2 projektom.

Lista wniosków, które otrzymały wymaganą liczbę punktów oraz Skład Komisji Oceny Projektów znajdują się poniżej oraz w ogłoszeniu o konkursie.

 

Lista wniosków, które otrzymały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17

_______________________________________________________________________________________

28.02.2018

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach 4.1.2 Odnawialne źródła energii

 

21 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną listę ocenionych projektów, zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16, przeprowadzonego w ramach poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dofinansowania wybranych zostało 12 projektów na łączną kwotę ponad 6 mln zł.

Aktualizacja listy podyktowana była koniecznością uwzględnienia wyników zakończonej procedury odwoławczej.

Listę ocenionych projektów można znaleźć w załączniku poniżej.

 

Aktualna lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

_______________________________________________________________________________________

28.02.2018

Nowy nabór w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej!

 

30 marca 2018 r. otwieramy nabór w ramach poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego (nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18).


Kto może otrzymać dofinansowanie?
wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji), obejmujące:

  • utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
  • wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
  • podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • rozszerzenie ofert placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

_______________________________________________________________________________________

12.02.2018

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/16


7 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/16 RIT Subregionu Zachodniego z poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

Alokacja konkursu, wynosząca ponad 19 mln zł, pozwoliła w pierwszej kolejności na dofinansowanie tylko 2 projektów.
Zarząd Województwa Śląskiego podjął  jednak decyzję o zwiększeniu kwoty wsparcia w konkursie o ponad 2 mln zł, która finalnie wyniosła prawie 21,5 mln zł, co pozwoliło na wybranie do dofinansowania wszystkich projektów pozytywnie ocenionych w ramach naboru.

Dofinansowanie otrzymają:

  • Miasto Rybnik, na projekt: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku.
  • Miasto Żory, na projekt: Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej.
  • Powiat Raciborski na projekt: Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim.


Lista projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą się w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu konkursu.

 

Lista wniosków pozytywnie ocenionych, z wyszczególnieniem rekomendowanych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_______________________________________________________________________________________

12.01.2018

Harmonogram konkursu RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17

 

W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach opublikował harmonogram konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17 w ramacch poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne - RIT Subregionu Zachodniego.

 

Planowanym terminem rozstrzygnięcia konkursu jest czerwiec 2018 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w pliku zamieszczonym poniżej.

 

Harmonogram konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17

_______________________________________________________________________________________

11.01.2018

Akualizacja regulaminu konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16

 

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2708/232/V/2017 z dnia 19.12.2017 r. wprowadził zmiany do Regulaminu konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT.

 

Zmiana miała na celu rezygnację z zapisów, które są zbyt restrykcyjne i mogą stanowić istotne utrudnienia w realizacji projektów. Zaktualizowany regulamin dostępny jest na stronie ogłoszenia o naborze.

 

Wykaz zmian do regulaminu konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16


ARCHIWUM WIADOMOŚCI:


Aktualności RIT 2017
Aktualności RIT 2016
Aktualności RIT 2015

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys