O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


25.04.2017 Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017

Komisja Europejska ogłosiła tegoroczną edycję konkursu 'Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.04.2017 Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16

19 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 dla Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.04.2017 W sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich tylko bezpłatne konsultacje i materiały o unijnym wsparciu

W związku z pojawiającymi się informacjami o osobach oferujących odpłatnie materiały dotyczące Funduszy Europejskich Ministerstwo Rozwoju przypomina, że ogólnopolska sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) udziela wyłącznie bezpłatnych konsultacji i informacji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.04.2017 Rozpoczynamy cykl bezpłatnych szkoleń

Zapraszamy na kolejny cykl bezpłatnych szkoleń specjalistycznych, które rozpoczną się w maju i będą się odbywać w sali szkoleniowej przy ulicy Jordana 18 w Katowicach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.04.2017 Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017

Przyjmujemy zgłoszenia do Konkursu Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości, który wskazuje i wyróżnia najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie, przedstawia najlepsze zasady i praktyki w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększa społeczną świadomość roli przedsiębi...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.04.2017 Planowane zmiany dla naboru RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17

Informujemy, że z uwagi na wprowadzone zmiany w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz nowelizację aktów wykonawczych Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Organizująca Konkurs w ramach Działania 11.3 wystąpił do Zarządu Województwa z prośbą o przedłużenie naboru do d...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.04.2017 Ocena merytoryczna w ramach Poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne - ZIT

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu oceny formalnej wniosków, publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.04.2017 Informacja dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w naborach w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Informujemy, że w najbliższym czasie zostaną wprowadzone zmiany do regulaminów naborów działań 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.04.2017 Przedłużenie oceny formalnej projektów złożonych w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej (RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16)

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o wydłużeniu terminu oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.04.2017 Stawki jednostkowe dla szkoleń z języka słowackiego, czeskiego oraz włoskiego (EFS)

Informujemy, że Zarząd Województwa przyjął dokument 'Stawki jednostkowe dla rozszerzenia katalogu szkoleń językowych, obowiązujących w ramach Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.04.2017 Zmiana instrukcji wypełniania wniosków i wzoru umowy dla konkursu w ramach Działania 3.2. Innowacje w MŚP (RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16)

Informujmy, że zmianie uległy zapisy dwóch dokumentów - załączników do Regulaminu konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16, tj. Instrukcji wypełniania wniosku i Wzoru umowy o dofinansowanie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości


Archiwum

2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys