O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


25.03.2017 Wybrano projekty na wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy

21 marca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.03.2017 Rozstrzygnięty konkurs z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych

15 marca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził Listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.03.2017 Ponad 500 wniosków złożonych do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

28 lutego 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.03.2017 Zrealizuj projekt unijny!

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych realizacją projektów dofinansowywanych z Funduszy Europejskich do zapoznania się z informacjami na temat aktualnie ogłoszonych konkursów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.03.2017 Nowy nabór na projekty w ramach aktywnej integracji

Już od 24 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w konkursie dotyczącym Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs RPSL.09.01.05-IZ.01-24-154/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.03.2017 Dostępne środki z Uni Europejskiej na zaktywizowanie i zaangażowanie lokalnych społeczności i organizacji

24 marca br. ruszają dwa nabory w formule Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.03.2017 Rozstrzygnięcie konkursów dla Poddziałań 7.3.1 i 7.3.2 - Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych

15 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursach nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 dla Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego oraz RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 dla Poddziałania 7.3.2 Promocja...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.03.2017 Zmiana regulaminu konkursu z działania 1.3. Profesjonalizacja IOB

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego 15 marca 2017 r. zatwierdził zmiany doprecyzowujące zapisy regulaminu konkursu RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.03.2017 Duże zainteresowanie konkursem z działania 3.2 Innowacje w MŚP

28 lutego 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.03.2017 Zmiana regulaminu konkursu z działania 1.3. Profesjonalizacja IOB

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego 15 marca 2017 r. zatwierdził zmiany doprecyzowujące zapisy regulaminu konkursu RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.03.2017 Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO Województwa Śląskiego

Publikujemy aktualny wykaz kandydatów na ekspertów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości


Archiwum

2017: styczeń, luty, marzec
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys