O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


13.12.2017 Zarejestrowane wnioski w konkursie w ramach działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

11 grudnia 2017 r. rozpoczęliśmy ocenę formalna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17 dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.12.2017 Aktualizacja listy wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej w ramach konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

6 grudnia 2017 r. zaktualizowano listę wniosków poddanych ocenie formalnej w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.12.2017 Zmiany w konkursie nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17 dla Poddziałnia 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT Subregionu Centralnego

12 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmiany do Pakietu aplikacyjnego w ramach Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych Poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT Subregionu Centralnego RPO WSL na lata 2014-2020 (konkurs nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-04...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.12.2017 Rzecznik Funduszy Europejskich

Z początkiem grudnia br. Zarząd Województwa powołał Rzecznika Funduszy Europejskich dla Regionalnego Programu Operacyjnego. To kolejne z szerokiej gamy stosowanych już rozwiązań, które służą temu, aby proces korzystania z funduszy europejskich był przyjazny dla projektodawców.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.12.2017 Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie z działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16 z działania 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.12.2017 Zmiana regulaminu konkursu z działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

Zmiana regulaminu konkursu RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16 z działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.12.2017 Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie z działania poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT

5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.12.2017 Aktualizacja listy ocenionych projektów w ramach konkursu z Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną listę ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 – Subregion Południowy  w zakresie Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.12.2017 Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie z działania 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty do dofinansowania w ramach naboru z działania 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.12.2017 Zmiana w regulaminach konkursów z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Informujemy, że ze względu na błąd techniczny uległy zmianie regulaminy konkursów nr: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17, RPSL.11.01.04-IZ.01-24-215/17 oraz RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.12.2017 Lista złożonych wniosków w konkursie z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia listę złożonych wniosków w ramach konkursu RPSL.08.03.02-IZ.01-24-195/17 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości


Archiwum

2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys