O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Wykonanie i dostarczenie do Biura Związku materiałów reklamowych w projekcie "Śląskie. Pozytywna energia..."

W związku z realizacją projektu "Śląskie. Pozytywna energia. Promocja turystyczna województwa śląskiego na targach krajowych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych" zapraszam Państwa do składania ofert na wykonanie i dostarczenie gadżetów reklamowych do Biura Związku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO WSL. W załączeniu wiadomości przesyłam szczegóły zapytania ofertowego.


  

Zapytanie ofertowe

557 KB

  

Wzór umowy

210 KB

  

Wzór oferty

39 KB

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy dla wykonania i dostarczenia do Biura Związku gadżetów reklamowych w związku z projektem „Śląskie. Pozytywna energia. Promocja turystyczna województwa śląskiego na targach krajowych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych" za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę „Battechnik” Maciej Jerz, Zdziechów 100, 26-500 Szydłowiec oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 10.370,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100).

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy dla wykonania i dostarczenia do Biura Związku gadżetów reklamowych w związku z projektem „Śląskie. Pozytywna energia. Promocja turystyczna województwa śląskiego na targach krajowych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych" za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę „Battechnik” Maciej Jerz, Zdziechów 100, 26-500 Szydłowiec oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 10.370,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100).


  

Informacja dla wykonawców

113 KB


powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys