O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Koncepcja wdrożenia technologii WiMAX na obszarze 24.3

Przesyłam Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Koncpecji wdrożenia technologii WIMAX na obszarze 24.3. Zapraszam do składania ofert.


  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

156 KB

  

Wzór oferty

73 KB

  

Wzór umowy

67 KB

Zamawiający na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę na wykonanie Koncepcji wdrożenia technologii WiMAX na obszarze 24.3 na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 - Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice – 100 pkt. Ponadto informujemy, że w postępowaniu wpłynęło 5 ofert nie podlegających odrzuceniu, które otrzymały następującą ilość punktów:   

Oferta nr 1 - Info Solutions A. Siekański, C. Czop Spółka Jawna, ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków – 33,92 pkt
Oferta nr 2 - GK Dom Emisyjny Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków – 25,68 pkt
Oferta nr 3 - Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice – 100 pkt
Oferta nr 4 - Polixel Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 6, 03-934 Warszawa – 19,98 pkt
Oferta nr 5 - Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3, 44-100 Gliwice – 11,99 pkt   


  

Informacja o wyborze

79 KB

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys