O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Prowadzenie obsługi księgowej projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości..."

Ogłoszenie o zamówieniu świadczenia usługi w zakresie rozliczania finansowego i gromadzenia dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami i wytycznymi WW PE w ramach projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego."


  

Zapytanie ofertowe

351 KB

  

Wzór oferty

174 KB

  

Wzór umowy

140 KB

dotyczy: zapytania ofertowego na usługę prowadzenie obsługi księgowej projektu

 

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy na usługę Prowadzenie obsługi księgowej projektu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Biuro Rachunkowe Barbara Marek, ul. Moniuszki 17B, 44-210 Rybnik oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięcset złotych 00/100).


  

Wybór oferty

397 KB


powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys