O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Materiały promocyjne projektu "Nowe wyzwania – nowe możliwości..."

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.


  

Ogłoszenie o zamówieniu

195 KB

  

Wzór oferty

136 KB

  

Wzór umowy

181 KB

dotyczy: Materiały promocyjne

 

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę "Eblis Poligrafia UV" z siedzibą w Kielcach przy ul. Kołłątaja 7, 25-715 Kielce, oferującą realizację ww. usługi za łączną kwotę 5 435,86 (słownie: pięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 86/100 brutto).


  

Wyniki postępowania

1 734 KB


powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys