O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej wraz z zakupem domeny projektu "Internet w każdym domu..."

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, wspólnie z 10 JST tj. Gminą Godów, Gminą Gorzyce, Miastem Jastrzębie-Zdrój, Gminą Lubomia, Gminą Marklowice, Miastem Radlin, Miastem Wodzisław Śląski, Gminą Miejską Żory, Powiatem Wodzisławskim i Powiatem Rybnickim realizuje projekt pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Jego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych z terenu Subregionu Zachodniego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Ponadto zakłada się utworzenie w 53 lokalizacjach publicznych punktów dostępu do Internetu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakup sprzętu komputerowego, przyłączenie do Internetu i jego utrzymanie przez okres realizacji projektu.


W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej projektu pn. "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wraz z zakupem domeny.

 

Oferty wypełnione na formularzu należy składać w terminie do 5 marca 2014 r. do godz. 12.00.

 

Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:


  

Zapytanie ofertowe

553 KB

  

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

332 KB

  

Załącznik nr 2 - oferta

342 KB

  

Załącznik nr 3 - oświadczenie

289 KB

  

Załącznik nr 4 - wzór umowy

387 KB

07.03.2014 Wyniki zapytania ofertowego:

 

  

Wyniki Zapytania

673 KB


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys