O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Biuletyn 2007

  

Biuletyn 13

1 042 KB

W numerze:

- Stanowisko Zarządu Związku dotyczące ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
- Mapa wspierania przedsiębiorczości w Subregionie Zachodnim
- Śląska Sieć Aniołów SILBAN
- Szlak Zabytków Techniki - pierwszy poważny produkt turystyczny województwa
- Otwarcie szkoleń projektu "Pomysł na sukces"
- Walne Zgromadzenie ŚOT
- Aktualne konkursy dotacyjne
- Atrakcje turystyczne - Zabytki Kuźni Raciborskiej


  

Biuletyn 14

858 KB

W numerze:

- Aktualności i wydarzenia
- Mini-wywiad z nowym Przewodniczacym Związku Marianem Janeckim
- Zgromadzenie Ogólne
- Projekty CRIS w Rybniku na rok 2007
- Wykaz dużych projektów dla PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
- Aktualne konkursy dotacyjne
- Rowerowy serwis internetowy
- Atrakcje turystyczne - Zabytki gminy Rudnik


  

Biuletyn 15

511 KB

W numerze:

- Aktualności i wydarzenia
- Spotkanie Projektu "Turystyka Wspólna Sprawa"
- Granty Działaj Lokalnie V
- Promocja turystyczna regionu
- Zarząd Związku
- "Ku nowoczesnej administracji..."
- Aktualne konkursy dotacyjne
- Atrakcje turystyczne Subregionu Zachodniego - Zabytki gminy Jastrzębie Zdrój


  

Biuletyn 16

1 746 KB

W numerze:

- Aktualności i wydarzenia
- Promocja turystyczna
- Aglomeracja Rybnicka
- Mapa wspierania przedsiębiorczości w Subregionie Zachodnim
- Aktualne konkursy dotacyjne
- Atrakcje turystyczne Subregionu Zachodniego - Zabytki Rydułtów


  

Biuletyn 17

973 KB

W numerze:

- Aktualności i wydarzenia
- Porozumienie subregionalne
- Gmina Godów - nowy członek Związku
- "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
- Granty dla organizacji
- Goście z Republiki Czeskiej
- Aktualne konkursy dotacyjne
- Atrakcje turystyczne Subregionu Zachodniego - Zabytki Raciborza
- Zapowiedzi


  

Biuletyn 18

1 067 KB

W numerze:

- Aktualności i wydarzenia
- Polsko-Czeskie Forum Gospodarcze
- Pre-komitet sterujący RPO
- Aktualności projektu "Pomysł na sukces"
- Porozumienie subregionalne. Ocena fiszek
- Aktualne konkursy dotacyjne
- Atrakcje turystyczne Subregionu Zachodniego - Zabytki Gminy Godów


  

Biuletyn 19

1 567 KB

W numerze:

- Aktualności i wydarzenia
- II Narada Subregionalna
- Zgromadzenie Ogólne
- Rybnik najskuteczniejszy w pozyskiwaniu euro
- Pierwszy Subregionalny Rajd zakończony
- Odra rzeka integracji europejskiej - Pływadło 2007
- Aktualne konkursy dotacyjne
- Atrakcje turystyczne Subregionu Zachodniego - Zabytki Gminy Gaszowice


  

Biuletyn 20

1 050 KB

W numerze:

- Aktualności i wydarzenia
- Obradował Zarząd
- System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej
- Przedstawiciele Subregionu w pre-komitecie
- E-teams
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
- Konkurs "Najlepsza Przestrzeń Publiczna"
- Aktywni w sieci
- Zielona oaza kultur, ziemia raciborsko-opawska
- Aktualne konkursy dotacyjne
- Atrakcje turystyczne Subregionu Zachodniego - Zabytki Gminy Lyski


  

Biuletyn 21

2 210 KB

W numerze:

- Aktualności i wydarzenia
- "Aktywny Rybnik"
- 45-lecie Politechniki Śląskiej
- Radlińscy olimpijczycy
- Komunalna polityka ekoenergetyczna 2007
- Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej
- Aktualne konkursy dotacyjne
- Atrakcje turystyczne Subregionu Zachodniego - Zabytki Gminy Gorzyce
- Zapowiedzi


  

Biuletyn 22

860 KB

W numerze:

- Aktualności i wydarzenia
- Raport o remontach dróg
- "Pomysł na sukces" - Urzeczywistnianie zmian
- Prezentacja Subregionu dla dziennikarzy Europy
- Przewodnik turystyczny
- Promocja ścieżek rowerowych
- Fundusze europejskie dla firm
- Aktualne konkursy dotacyjne
- Atrakcje turystyczne Subregionu Zachodniego - Zabytki Gminy Krzanowice


  

Biuletyn 23

807 KB

W numerze:

- Aktualności i wydarzenia
- Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych
- Targi Funduszy Europejskich
- Międzynarodowa Konferencja Partnerstwa "50plus"
- Aktualne konkursy dotacyjne
- Atrakcje turystyczne Subregionu Zachodniego - Zabytki Gminy Kornowac


  

Biuletyn 24

1 112 KB

W numerze:

- Aktualności i wydarzenia
- Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Związku
- Międzynarodowa Konferencja Partnerstwa "50plus"
- Zespół parlamentarno-samorządowy
- Aktualne konkursy dotacyjne
- Atrakcje turystyczne Subregionu Zachodniego - Zabytki Gminy Lubomia

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys