O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Biuletyn 2006

  

Biuletyn 01

380 KB

W numerze:

- Zamiast "wstępniaka"
- Podsumowanie roku 2005 dla Związku
- Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013
- Podsumowanie konferencji "Przyszłość polityki regionalnej w Polsce ..."
- Budowa Sieci Dróg Głównych (RDRP i DTP)
- Walne Zebranie Śląskiej Organizacji Turystycznej
- Projekt IW EQUAL "Pomysł na sukces"
- Projekt "Ku nowoczesnej administracji samorządowej .."
- Wznowienie prac Zespołu Samorządowo-Parlamentarnego
- Zapowiedzi


  

Biuletyn 02

341 KB

W numerze:

- Aktualności i wydarzenia
- Zgromadzenie Ogólne Związku
- Kuźnia Raciborska - nowy członek Związku
- Aktualne konkursy dotacyjne
- Prezentacja serwisu turystycznego Subregionu Zachodniego
- Atrakcje turystyczne Subregionu Zachodniego - Galeria Historii Miasta Jastrzębie Zdrój
- Zapowiedzi


  

Biuletyn 03

695 KB

W numerze:

- Aktualności i wydarzenia
- Autostrada A1 i opłaty sądowe - wywiad z senatorem Antonim Motyczką
- Nowy projekt RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
- 10 lat Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
- Aktualne konkursy dotacyjne
- "Ścieżki rowerowe" - projekt IW INTERREG III
- Atrakcje turystyczne Subregionu Zachodniego - Muzeum w Raciborzu


  

Biuletyn 04

512 KB

W numerze:

- Aktualności i wydarzenia
- Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości
- Kontrowersyjny podział Funduszy Strukturalnych miedzy Województwa
- Otwarcie nowej siedziby CRIS
- Poręczenia dla Przedsiębiorców
- Raport dotyczący turystyki na Śląsku
- Aktualne konkursy dotacyjne
- Atrakcje turystyczne Subregionu Zachodniego - Zabytki Jankowic Rybnickich
- Zapowiedzi


  

Biuletyn 05

747 KB

W numerze:

- Aktualności i wydarzenia
- Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości
- Kontrowersyjny podział Funduszy Strukturalnych miedzy Województwa
- Otwarcie nowej siedziby CRIS
- Poręczenia dla Przedsiębiorców
- Raport dotyczący turystyki na Śląsku
- Aktualne konkursy dotacyjne
- Atrakcje turystyczne Subregionu Zachodniego - Zabytki Jankowic Rybnickich
- Zapowiedzi


  

Biuletyn 06

718 KB

W numerze:

- Aktualności i wydarzenia
- Rozwój otoczenia innowacyjnego
- Konkurs grantowy "Działaj Lokalnie V"
- Aktualne konkursy dotacyjne
- Atrakcje turystyczne Subregionu Zachodniego - Kopalnia Ignacy
- Zapowiedzi


  

Biuletyn 07

882 KB

W numerze:

- Aktualności i wydarzenia
- Konsultacje RPO na lata 2007-2013
- Polsko - Czeskie Forum Gospodarcze
- Strategia Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2015
- Budowa zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu
- Promocja tras rowerowych Subregionu - projekt IW INTERREG IIIA
- Rozwój Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej
- Nawet Jeśli masz 50 lat - stać Cię na sukces!
- Aktualne konkursy dotacyjne
- Święto Pary w Rybniku
- Atrakcje turystyczne Subregionu Zachodniego - Zabytki Żor
- Zapowiedzi


  

Biuletyn 08

379 KB

W numerze:

- Aktualności i wydarzenia
- Europejczyk Roku 2005
- Lista inwestycyjna zamiast projektów kluczowych?
- Aktualne konkursy dotacyjne
- Zapowiedzi


  

Biuletyn 09

820 KB

W numerze:

- Aktualności i wydarzenia
- Kluczowe Zgromadzenie
- List w sprawie projektów kluczowych
- Atrakcje turystyczne Subregionu – Zabytki Rybnika
- Aktualne konkursy dotacyjne
- Zapowiedzi


  

Biuletyn 10

713 KB

W numerze:

- Protest w sprawie projektów kluczowych
- Spotkanie w GDDKIA
- 150-lecie kolei w Rybniku
- Kalendarz wyborczy
- Aktualne konkursy dotacyjne
- Atrakcje turystyczne Subregionu - Czerwionka-Leszczyny
- Zapowiedzi


  

Biuletyn 11

668 KB

W numerze:

- Mapa wsparcia dla przedsiębiorczych
- Prace nad koncepcją programowo-planistyczną Sieci Dróg Głównych
- Sukces po pięćdziesiątce
- Aktualne konkursy dotacyjne
- Atrakcje turystyczne Subregionu - Krzyżanowice


  

Biuletyn 12

410 KB

W numerze:

- Czy stracimy ośrodek ROSzEFS?
- Wsparcie dla przedsiębiorców
- Konferencja na temat polityki miejskiej w kontekście polityki spójności UE w latach 2007-2013
- Spotkanie Zarządu Związku
- Aktualne konkursy dotacyjne
- Atrakcje turystyczne Subregionu - Zabytki gminy Pietrowice Wielkie

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys