O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Partnerski Projekt „Pomysł na sukces” - IW EQUAL

Partnerski Projekt „Pomysł na sukces" – działanie 2 i 3 (Partnerstwo krajowe i międzynarodowe), którego Administratorem było Starostwo Powiatowe z Wodzisławia Śląskiego. - Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL.

 

Cele projektu - Głównym celem projektu było wspieranie utrzymania zatrudnienia pracowników, których kwalifikacje można dostosować do wymagań stawianych przez rynek pracy, poprzez zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem technologii informatycznych. Działaniami Partnerstwa została objęta grupa 70 beneficjentów (pracownicy 50+, pracodawcy oraz kadra zarządzająca - bez względu na wiek) reprezentująca nast. branże: transportowo-motoryzacyjną, przetwórstwa spożywczego, handlową, piekarniczo-cukierniczą, budowlaną, stolarsko-drzewną, hotelarsko-turystyczną oraz instalacyjną. Jako nowatorską w kształceniu osób 50+ na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zastosowano metodę e-learningu/blended learningu, za pomocą, której przeprowadzono szkolenia językowe i specjalistyczne. Partnerstwo wypracowało model przygotowania narzędzi i materiałów dydaktycznych oraz organizacji procesu nauczania dla szkoleń pracowników MSP oraz kadry zarządzającej za pomocą metody e-learningu/blended learningu. Wypracowane rezultaty zostały wypromowane w 11 powiatach województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Wypromowany został innowacyjny sposób szkoleń poprzez stworzenie Sieci Centrów Edukacji Społeczeństwa Informacyjnego. Zorganizowano i przeprowadzono cykl seminariów dla przedstawicieli samorządowców i ich jednostek a także szkolenia metodyczne i informatyczne dla przyszłych trenerów blended learning.

 

Wielkość grupy docelowej - Dz. 2 - 70 beneficjentów pracowników i przedsiębiorców (17 K i 53 M) Dz. 3 - przedstawiciele 11 powiatów biorących udział w Projekcie
Wartość projektu - Dz. 2 - całkowite wykonanie 4 249 104,22 zł, w tym Związek: 412 752,62 zł Dz. 3 - całkowite wykonanie 877 217,74 zł, w tym Związek: 120 587,42 zł. Okres realizacji - Działanie 2: 01.07.2005 - 31.05.2008. Działanie 3: 01.01.2007 - 30.06.2008


Szkolenie z zakresu obsługi wózka widłowego Szkolenie z zakresu obsługi wózka widłowego Szkolenie z zakresu obsługi wózka widłowego Szkolenie - wózek widłowy

Szkolenie e-learningowe Szkolenie e-learningowe Szkolenie e-learningowe Szkolenie e-learningowe


Equal

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys