O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Stworzenie produktu turystycznego opartego o ścieżki rowerowe Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz jego promocja - INTERREG III A

„Stworzenie produktu turystycznego opartego o ścieżki rowerowe Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz jego promocja" - Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Czechy-Polska - 2.1 Rozwój turystyki.

 

Cele projektu - Projekt dotyczył promocji dotychczas wytyczonych ścieżek rowerowych na terenie Subregionu Zachodniego dla potrzeb polskich i czeskich turystów. Obejmował on m. in. wytypowanie atrakcyjnych ścieżek, wdrożenie dwujęzycznego oznakowania tras w formie tablic informacyjnych, rozwój usług związanych z obsługą turystyczną, uzgadnianie z władzami lokalnymi i przedsiębiorcami przedsięwzięć rozwojowych, wielokierunkową akcję promocyjną produktu turystycznego poprzez opracowanie i druk materiałów promocyjnych, akcję promocyjną w mediach.

 

Grupą docelową byli mieszkańcy Subregionu Zachodniego, Aglomeracji Silesia oraz Aglomeracji Ostrawskiej. Wartość projektu - 250 218,75 zł. Okres realizacji - 01.04.2006 -31.10.2007

 

Główne działania podczas projektu:

- przygotowano oznakowanie tras rowerowych w postaci 60 tablic rowerowych,

- zorganizowano I Subregionalny Rajd Rowerowy w którym brało udziało ponad 300 rowerzystów,

- przeprowadzono kampanie bilboardową w aglomeracji Katowickiej i Ostrawskiej, artykuły promujące produkt turystyczny pojawiły się w prasie regionalnej, radiu i telewizji,

- wydano przewodnik rowerowy wraz z mapą atrakcji turystycznych,

- w ramach projektu powstał Rowerowy Serwis Internetowy dostępny pod adresem www.rowery.subregion.pl


Targi turystyczne Ostrawa 2006

Spotkanie projektu Rybnik 2006

I Subregionalny Rajd Rowerowy - Rybnik 2007

Promocja projektu

Interreg III A

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys