O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Polsko – Czeskie Forum Gospodarcze - IW Interreg III A Mikroprojekty

Tytuł projektu - „Polsko – Czeskie Forum Gospodarcze" - Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Czechy - Polska, Fundusz Mikroprojektów, 2.2 Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).

 

Cele projektu - Projekt miał na celu przezwyciężenie barier rozwojowych wynikających z braku kontaktu pomiędzy przedsiębiorcami pogranicza. W ramach jego zadań: zorganizowano dwukrotnie fora gospodarcze (w Radlinie i Wodzisławiu Śląskim), wydano dwa foldery informacyjne będące czesko – polskim biznesowym kompendium wiedzy oraz utworzono bazę danych zawierającą rzetelne informacje nt. możliwości nawiązania współpracy transgranicznej. Dzięki stałej współpracy Związku z Polsko – Czeską Izbą Gospodarczą i wszystkimi organizacjami zrzeszającymi przedsiebiorców i rzemieslników z terenu podregionu rybnicko – jastrzębskiego udało się uzyskać dużą frekwencję wśród adresatów. Realizacja tego projektu umożliwiła zapoczątkowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami czeskimi i polskimi oraz ich organizacjami.

 

Wielkość grupy docelowej - Grupą docelową byli przedsiębiorcy oraz mieszkańcy (około 2000 osób) podregionu rybnicko – jastrzębskiego i Kraju Morawsko – Śląskiego. Wartość projektu – 28 968,63 zł. Okres realizacji - 01.06.2006 - 31.05.2007

 

Uwaga poniższe dokumenty opisują stan prawny na lata realizacji projektu 2006, 2007. Informacje tutaj zawarte mogły ulec zmianie.


Polsko Czeskie Forum Gospodarcze Radlin 2006

II Forum Gospodarcze Wodzisław 2007

  

Źródła informacji

107 KB

  

Ceny transferowe w podmiotach powiązanych

128 KB

  

Czesko Polska Izba Handlowa

739 KB

  

Dostęp do czeskiego rynku pracy dla obywateli Polski

45 KB

  

Firma za granicą

2 118 KB

  

Prowadzenie działalności w RCZ

48 KB

  

Rozpoczecie dzial gosp RCZ+ koszty.

282 KB

  

Ustawa o działalności gospodarczej RCZ

74 KB

  

Współpraca w ramach RIS Silesia

5 012 KB

Interreg IIIa Mikroprojekty

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys