O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Informacja prawnicza

Strona Główna
XI-XII 2010
I-II 2011
III 2011
IV 2011
V 2011
VI 2011
VII - VII 2011
IX 2011
X 2011
XII 2011
I 2012
II 2012
III - IV 2012
IV - VI 2012
VII - VIII 2012
IX - XI 2012
II 2013
III 2013
IV 2013
V 2013
VII - VIII 2013
IX 2013
XII 2013
I 2014
II 2014
III 2014
IV 2014
V 2014
VI 2014
IX - X

1. Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z 31 lipca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jejkowice w województwie śląskim. Weszło w życie: 1 sierpnia 2012 r. Omówienie: Przedterminowe wybory wójta gminy Jejkowice w województwie śląskim zostały wyznaczone na niedzielę 30 września 2012 r.

 

2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 21 czerwca 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 183/12Omówienie: do zachowania terminu określonego w art. 145 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami musi istnieć w obrocie prawnym rozstrzygnięcie ustalające wysokość opłaty adiacenckiej wydane przed upływem 3 lat. Późniejsze wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji ustalającej wysokość tej opłaty, jeżeli minęły trzy lata do jej wydania, powoduje że organ traci uprawnienie do wydania decyzji określającej wysokość opłaty adiacenckiej.

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys