O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Informacja prawnicza

Strona Główna
XI-XII 2010
I-II 2011
III 2011
IV 2011
V 2011
VI 2011
VII - VII 2011
IX 2011
X 2011
XII 2011
I 2012
II 2012
III - IV 2012
IV - VI 2012
VII - VIII 2012
IX - XI 2012
II 2013
III 2013
IV 2013
V 2013
VII - VIII 2013
IX 2013
XII 2013
I 2014
II 2014
III 2014
IV 2014
V 2014
VI 2014
IX - X

Informacja prawnicza
- czerwiec 2014 –

1. Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej. – Dz. U. z 16 czerwca 2014 r. poz. 782.

2. Ustawa z 4 kwietnia 2014 r.  o zmianie ustawy o odpadach. Weszła w życie: 12 czerwca. Omówienie: Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz decyzja o zamknięciu śmietniska, mogą być zmieniane co do:
- technicznego sposobu zamknięcia całego składowiska lub jego wydzielonej części,
- harmonogramu działań związanych z rekultywacją,
- sposobu sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów, w tym monitoringu oraz warunków wykonania tego obowiązku. Prawa i obowiązki wynikające z decyzji o zamknięciu mogą być przeniesione na inny podmiot, o ile daje on rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z tych decyzji i wyrazi zgodę na przejęcie wszystkich praw i obowiązków wynikających z tych decyzji.powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys