O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Informacja prawnicza

Strona Główna
XI-XII 2010
I-II 2011
III 2011
IV 2011
V 2011
VI 2011
VII - VII 2011
IX 2011
X 2011
XII 2011
I 2012
II 2012
III - IV 2012
IV - VI 2012
VII - VIII 2012
IX - XI 2012
II 2013
III 2013
IV 2013
V 2013
VII - VIII 2013
IX 2013
XII 2013
I 2014
II 2014
III 2014
IV 2014
V 2014
VI 2014
IX - X

1. Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Omówienie: Pomoc wypłacana jest do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie:

● 100 tys. złotych na jednego beneficjenta, jeżeli ten nie wytwarza biogazu rolniczego ani energii elektrycznej z biogazu rolniczego, albo

● 500 tys. złotych na jednego beneficjenta, o ile jego działanie ogranicza się do wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z takiego gazu. (Dz.U. nr 172, poz. 1027).

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys