O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Wiadomości Związku


Warsztaty z rozliczania projektów RPO WSL
06.03.2017

2 i 3 marca br. w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbyły się warsztaty z zakresu rozliczania projektów EFRR i EFS współfinansowanych ze środków RPO WSL na lata 2014 - 2020 dla beneficjentów Programu. Warsztaty zostały zorganizowane przez Biuro Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku.


Praktyczne szkolenia z ogólnych zasad rozliczania projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2014 - 2020 oraz zasad wypełniania wniosku o płatność odbyły się w formie warsztatów komputerowych z wypełniania poszczególnych pól formularza wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014). Prowadzącymi szkolenia byli pracownicy merytoryczni Wydziałów EFS i EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


Warsztaty skierowane były przede wszystkim do przedstawicieli jednostek i instytucji, które uzyskały już dofinansowanie projektów w ramach RIT Subregionu Zachodniego RPO WSL 2014-2020.

 

Szkolenie zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

    prezentacja_kwalifikowalno.ppt
715 KB

   prezentacja_3.03.2017.ppt
1 677 KB


powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys