O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Wiadomości Związku


Fundusze na aktywną integrację
23.03.2017

Na spotkanie 23 marca br., które odbyło się w Biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, przybyli przedstawiciele podmiotów zainteresowanych pozyskaniem funduszy europejskich na dofinansowanie działań wzmacnianiających potencjał społeczno-zawodowy społeczności lokalnych.

 

Tematem spotkania były zasady aplikowania o środki w ramach 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT ZACH RPO WSL w związku z ogłoszonym konkursem RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17.

 

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zapisy regulaminu konkursu, wytyczne kwalifikowania wydatków, oraz kryteria wyboru projektów. Prezentacje ze spotkania dotyczące omawianych zagadnień są dostępne poniżej.

 

1. Najważniejsze zapisy dokumentacji konkursowej

2. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków

3. Kryteria wyboru projektów

4. Kryteria wyboru projektów - zgodność ze strategią RIT
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys