O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Wiadomości Związku


Fundusze na przeciwdziałanie bezrobociu
24.08.2017

Na spotkanie 23 sierpnia br., które odbyło się w Biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, przybyli przedstawiciele podmiotów zainteresowanych pozyskaniem funduszy europejskich na dofinansowanie działań zmierzających do poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy.

 

Tematem spotkania były zasady aplikowania o środki w ramach 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez  pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w związku z ogłoszonym konkursem RPSL.07.01.02-IP.02-24-135/17.

 

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zapisy regulaminu konkursu, wytyczne kwalifikowania wydatków, kryteria wyboru projektów, najczęściej popełniane błędy. Prezentacje ze spotkania dotyczące omawianych zagadnień są dostępne poniżej.

    kwalifikowalno_wydatklw_7.1.2.pptx
279 KB

   strategia_rit.pptx
281 KB

   kryteria.pptx
386 KB

   7.1.2_rit_zachodni.pptx
1 216 KB


powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys