O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Wiadomości Związku


Spotkanie informacyjne dot. 7.3.2 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
25.09.2017

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zapraszają na:

 

spotkanie informacyjne związane z konkursem z poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT Subregionu Zach. Konkurs nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17.


Termin i miejsce spotkania:

Termin: 2 października 2017 r. (poniedziałek)
Godz. spotkania: 10:00-12:00
Miejsce: Rybnik, ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Tematyka spotkania:

1. Omówienie najważniejszych zapisów regulaminu;
2. Omówienie Strategii RIT Subregionu Zachodniego oraz kryteriów wyboru projektów pod kątem zgodności ze Strategią RIT;
3. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków oraz nieprawidłowości i nadużycia finansowe.

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz przesłanie go na adres biuro@subregion.pl do dnia 29 września br. do godz. 13.00.
Ze względów organizacyjnych, maksymalna wielkość grupy szkoleniowej to 15 osób.

 

Warunkiem udziału w spotkaniu jest otrzymanie od Biura Związku drogą elektroniczną potwierdzenia udziału.W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnościami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić. 
W polu UWAGI zachęcamy do wpisywania pytań dot. konkursu.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne.

Kontakt:

Paweł Tułodziecki, tel.: 32 42 22 446, adres e-mail: biuro@subregion.pl.
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys