O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Wiadomości Związku


Fundusze na założenie działalności gospodarczej
05.10.2017

Na spotkanie 2 października br., które odbyło się w Biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, przybyli przedstawiciele podmiotów zainteresowanych pozyskaniem funduszy europejskich na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku w tym osób bezrobotnych nieaktywnych zawodowo należących co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety(szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Tematem spotkania były zasady aplikowania o środki w ramach 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w związku z ogłoszonym konkursem RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zapisy regulaminu konkursu, wytyczne kwalifikowania wydatków, kryteria wyboru projektów, najczęściej popełniane błędy. Prezentacje ze spotkania dotyczące omawianych zagadnień są dostępne poniżej.   1._kwalifikowalno_wydatklw_w_projekcie_rpo_wsl.ppt
716 KB

   2._standard_udzielania_wsparcia.pptx
319 KB

   3._zwalczanie_naduzy_finansowych_w_projekcie.pptx
293 KB

   4._najwazniejsze_zapisy_dokumentacji_konkursowej_7.3.2_rybnik.pptx
396 KB

   strategia_i_kryteria_rit_zach.pptx
1 861 KB


powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys