O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Wiadomości Związku


Vat w projektach unijnych
26.10.2017

Na spotkanie 23 października br., które odbyło się w Rybnickim Inkubatorze technologicznym, przybyło ok. 40 przedstawicieli Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w celu podnosienia kwalifikacji z zakresu kwalifikowalności podatku VAT w projektach UE 2014-2020 dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.


Tematem szkolenia były:

- zasady kwalifikowalności podatku VAT w projektach UE 2014-2020,

- zasady dokonywania odliczeń podatku VAT,

- odliczenia częściowe,

- zagadnienia problematyczne.

 

Szkolenie odbyło się  na zlecenie Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego  / Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

 

Prezentacja ze spotkania dotycząca omawianych zagadnień jest dostępna poniżej.

 

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020   20171023_szkolenie_kwalifikowalno_vat_w_projektach_ue_.ppt
2 920 KB


powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys