O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Wiadomości Związku


Szkolenie dot. funduszy unijnych dla pracowników JST
11.01.2018

8 oraz 9 stycznia br. odbyło się kolejne szkolenie organizowane przez Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego przeznaczone dla pracowników samorządowych zajmujących się pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.

 

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele 21 Członków Związku oraz zaproszeni goście. Uczestnicy szkolenia wysłuchali wystąpienia przedstawicieli Biura Związku nt. stanu wdrażania RIT RPO WSL 2014-2020 w Subregionie Zachodnim, w dalszą część spotkania poświęcono projektowi zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz kwestiom przyszłości Polityki Spójności 2020+. Te kwestie zaprezentowane zostały przez przedstawicielkę Wydziału Rozwoju Regionalnego UM WSL.


Część szkolenia poświęcono standardom dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach EFSiI 2014-2020, najczęściej popełnianym błędom na etapie realizacji projektów dofinansowanych z EFRR i EFS; a także kontroli projektów u Beneficjentów EFRR.  Poniżej zamieszczamy materiały prezentowane na zebraniu.

 

 

 

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

    prezentacja_na_spotkanie_w_dniu_09.01.2018r._.pdf
261 KB

   kontrola_prezentacja_09.01.2018_r_.pdf
332 KB

   prezentacja_zmiany_rpo_wsl.pdf
556 KB

   prezentacja__rybnik_kontrola_9_01_2018.pdf
881 KB

   prezentacja_na_spotkanie_w_dniu_09.01.2018r._.pdf
261 KB

   nowe_logotypy.pdf
219 KB


powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys