O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Wiadomości z sieci


31.05.2011 Tomasz Wróblewski: Szkoda czasu na polityczne wyszywanki

W ostatni weekend zrobiłem sobie krótką przerwę w telewizyjnej relacji z wizyty Obamy na lekturę „Wojny i pokoju”. Pewnikiem umknęło mi kilka cennych wystąpień premiera, prezydenta i ministra obrony. Jeżeli znalazły się tam jakieś elektryzujące elementy polskiej polityki zagranicznej, to będę wdzięc...
www.gazetaprawna.pl
31.05.2011 Nasi BOR-owcy chronili Obamę. Agenci Secret Service nie mieli prawa użyć broni

Co by było, gdyby któryś z amerykańskich komandosów, agentów, snajperów bądź ochroniarzy chroniących Baracka Obamę pociągnął za spust podczas jego wizyty w Polsce?
www.gazetaprawna.pl
31.05.2011 Programy partii politycznych na najbliższe wybory w powijakach

W przededniu kampanii wyborczej wiemy już, że główne ugrupowania polityczne nie przedstawią odważnych metod walki z deficytem i przyspieszenia rozwoju gospodarczego.
www.gazetaprawna.pl
31.05.2011 Niezagrożona wypłata emerytur - rząd sięgnie po pieniądze z FUS

Zadłużenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na koniec 2012 roku wyniesie 17,7 mld zł. ZUS na wypłatę emerytur wykorzysta pieniądze z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Rząd poprawiłby kondycję FUS, wydłużając wiek emerytalny i podwyższając składkę rentową.
www.gazetaprawna.pl
31.05.2011 Pacjenci będą informowani o uczestnictwie w eksperymencie medycznym

Pacjenci uczestniczący w badaniach nad nowymi lekami wprowadzanymi na rynek mają być lepiej chronieni. Będą informowani o tym, że uczestniczą w eksperymencie medycznym.
www.gazetaprawna.pl
31.05.2011 Liczba dzieci decyduje o powierzchni żłobka

Żeby założyć żłobek, wystarczy, żeby tylko jedno pomieszczenie, gdzie będą przebywać dzieci, spełniało minimalne wymogi dotyczące powierzchni.
www.gazetaprawna.pl
31.05.2011 Nieletni dostanie pieniądze za pracę w warsztacie szkolnym. Za każdy miesiąc minimum 18,74 zł

Zakłady poprawcze i schroniska będą płaciły nieletnim uczniom za naukę zawodu prowadzoną w warsztatach szkolnych. Za każdy miesiąc dostaną minimum 18,74 zł.
www.gazetaprawna.pl
31.05.2011 Jak kierować pracownika na badania lekarskie

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Koszty takiego badania ponosi firma.
www.gazetaprawna.pl
31.05.2011 Samorząd, likwidując szpital, nie zapewni opieki pacjentom

Ustawa o działalności leczniczej pozwala na likwidację każdego publicznego szpitala bez wskazania, kto przejmie wykonywanie świadczeń - uważa dr Maciej Dercz, ekspert ds. ochrony zdrowia, Instytut Spraw Publicznych.
www.gazetaprawna.pl
31.05.2011 Gminy blokują ustawę o pieczy zastępczej. Dlaczego?

Samorządy chcą zwrócić się do prezydenta Bronisława Komorowskiego o zawetowanie ustawy o pieczy zastępczej. Boją się, że jej wejście w życie oznacza dla ich budżetów dodatkowe wydatki na kwotę nawet 3 mld zł.
www.gazetaprawna.pl
31.05.2011 O odszkodowaniu za skrócony okres wypowiedzenia decyduje kodeks pracy

Pracownik nie może domagać się od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, jeśli w umowie o pracę miał wpisany trzymiesięczny okres wypowiedzenia, a jego staż pracy był krótszy niż trzy lata.
www.gazetaprawna.pl
31.05.2011 Od jutra kary za błędy we wnioskach rolników o przyznanie płatności bezpośrednich

Jeszcze tylko dzisiaj rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, mogą je poprawić bez żadnych konsekwencji finansowych.
www.gazetaprawna.pl
31.05.2011 Pracodawca sam może sprostować świadectwo pracy

W razie otrzymania niekompletnego lub nieprawidłowo wypełnionego świadectwa pracy podwładny ma prawo domagać się jego sprostowania. Firma sama może to zrobić, jeśli błąd jest oczywisty i nie dotyczy kwestii spornych.
www.gazetaprawna.pl
31.05.2011 Obniżony wymiar czasu pracy skraca urlop

Obniżenie wymiaru czasu pracy ma wpływ nie tylko na wysokość wynagrodzenia pracownika, ale też na liczbę dni przysługującego mu urlopu wypoczynkowego.
www.gazetaprawna.pl
31.05.2011 Prokuratura lekceważy doniesienia o łamaniu praw pracowniczych

W ubiegłym roku inspektorzy pracy skierowali 1,2 tys. zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – to o 6 proc. więcej niż w 2009 roku i o 9 proc. więcej niż rok wcześniej.
www.gazetaprawna.pl
31.05.2011 Marszałek odda władzę w młode ręce

Zarząd Województwa Śląskiego na jeden dzień zrzeka się władzy. 1 czerwca województwem rządzić będą dzieci.
www.slaskie.pl
31.05.2011 Kompromis na kolei

Zarząd Województwa zawarł umowę z Przewozami Regionalnymi na organizację przewozów pasażerskich. Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie podpisały list intencyjny w sprawie współpracy
www.slaskie.pl
30.05.2011 Kiedy i jak spadkobiercy powinni podzielić się spadkiem

Spadkobiercy mogą podzielić odziedziczony majątek w postępowaniu przed sądem lub w drodze specjalnej umowy. Gdy w skład masy spadkowej wchodzi jednak nieruchomość, do skutecznego zawarcia umowy niezbędna jest forma aktu notarialnego. W pozostałych przypadkach wystarczy forma pisemna
www.gazetaprawna.pl
30.05.2011 Pozwolenia na budowę sztucznej wyspy będą ważne przez 30 lat

 Jeżeli w ciągu sześciu lat od uzyskania pozwolenia na wzniesienie sztucznej wyspy pod inwestycję związaną z energetyką wiatrową przedsiębiorca nie uzyska pozwolenia na budowę, to będzie mógł przedłużyć czas na jego uzyskanie. Z tym że czas na dokończenie formalności nie będzie dłuższy niż dwa ...
www.gazetaprawna.pl
30.05.2011 Jakie uprawnienia mają Polacy mieszkający i pracujący w UE

Od 16 maja obowiązuje nowa ustawa – Prawo prywatne międzynarodowe. Dzięki niej możemy w łatwy sposób rozstrzygnąć, jakie prawo znajdzie zastosowanie, gdy Polka zawrze związek małżeński z cudzoziemcem lub gdy Polak na stałe mieszkający w Niemczech spisze testament.
www.gazetaprawna.pl
30.05.2011 Spory o dzieci rozstrzyga sąd zwykłego miejsca zamieszkania

Kwestie spraw rodzinnych oraz dzieci reguluje rozporządzanie nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r., zwane Bruksela II bis. W przypadku spraw o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa rozporządzenie pozwala ustalić, w jakim państwie sprawa będzie rozstrzygana. Rozporządzenie dotyczy też spraw o pr...
www.gazetaprawna.pl
30.05.2011 Więzienie za krytykę wójta w internecie

Na 10 miesięcy ograniczenia wolności, 300 godzin prac społecznych, grzywnę i zakaz wykonywania zawodu dziennikarza został skazany przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Łukasz Kasprowicz. Mężczyzna znieważył na swym blogu burmistrz Mosiny. Nazwał kobietę między innymi „esbeckim pomiotem” i „tapirowanym kundl...
www.gazetaprawna.pl
30.05.2011 Rząd ma problem z ustawą lobbingową

Jutro rząd zajmie się projektem założeń do ustawy lobbingowej. Będzie musiał rozstrzygnąć poważne rozbieżności co do jej przepisów między Julią Piterą a Michałem Bonim. Spór między ministrami dotyczy zwłaszcza tego, kogo należy uznać za lobbystę niezawodowego.
www.gazetaprawna.pl
30.05.2011 Powiaty stracą na usuwaniu aut na miejskie parkingi

Starostowie chcą, by samochody podlegające sądowemu przepadkowi na rzecz powiatu zostały zwolnione z obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.
www.gazetaprawna.pl
30.05.2011 O użyczeniu nieruchomości gminnej decyduje wójt

Wójt samodzielnie podejmuje decyzję o użyczeniu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy. W tych sprawach nie musi uzyskiwać zgody rady gminy.
www.gazetaprawna.pl
30.05.2011 Cenzura nie może zastąpić wolności słowa w sieci

Informacje o internautach powinny być udostępniane tylko w uzasadnionych przypadkach. Nie powinny być wykorzystywane do eliminacji treści niewygodnych, ale mieszczących się w granicach przysługującej każdemu wolności słowa
www.gazetaprawna.pl
30.05.2011 Od 1 lipca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zakładania działalności gospodarczej

Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom podejmowanie działalności gospodarczej już w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. We wniosku o wpis do CEIDG przedsiębior...
www.gazetaprawna.pl
30.05.2011 Darmowe porady prawne zabije VAT

Ważą się losy tegorocznego dnia bezpłatnych porad adwokackich. Czwartego czerwca miał się odbyć już po raz piąty, ale Naczelna Rada Adwokacja rozważa jego odwołanie. Po nałożonym przez ministra finansów obowiązku posiadania przez adwokatów kas fiskalnych pojawił się problem rejestrowania wszelkich u...
www.gazetaprawna.pl
30.05.2011 W trakcie wizyty Baracka Obamy nielegalnie odholowywano samochody. Będzie zwrot kosztów?

Warszawska straż miejska nielegalnie odholowała część samochodów zaparkowanych w Śródmieściu podczas wizyty prezydenta USA Baracka Obamy. Poszkodowani mogą się ubiegać o zwrot kosztów.
www.gazetaprawna.pl
30.05.2011 Szkolne rady rodziców mają problem z zakładaniem kont bankowych i rozliczeniami z ZUS

Szkolne rady rodziców nie są podmiotami prawnymi i nie mogą dostać numeru REGON. A bez niego trudno im funkcjonować – mają kłopoty z założeniem konta bankowego, trudno im się rozliczać z fiskusem i ZUS
www.gazetaprawna.pl
30.05.2011 Jakie świadczenia szpital musi zapewnić pacjentowi

Bezpłatne leki i opatrunki, ale także prawo do opieki przez bliską osobę – takie świadczenia szpital zapewnia pacjentom. Wymaganie od nich płacenia za standard jest niezgodne z prawem
www.gazetaprawna.pl
30.05.2011 Polak pracujący w innym kraju Unii ma tam prawo do leczenia

Osoba pracująca za granicą podlega systemowi ubezpieczenia zdrowotnego kraju, w którym wykonuje obowiązki zawodowe. Tam też opłaca składki zdrowotne. Zasada ta nie dotyczy pracowników sezonowych i delegowanych.
www.gazetaprawna.pl
30.05.2011 Zadania dla spółki

Gmina może powierzyć własnej spółce komunalnej zadania o charakterze użyteczności publicznej, jeżeli są one przedmiotem działalności spółki
www.samorzad.pap.pl
30.05.2011 Dyscyplina w rachunku

Resort finansów chce rozszerzyć katalog osób podlegających przepisom o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Zmniejszone mają być jednak kary za takie przewinienia. Ustalono dolną granicę kary pieniężnej na poziomie kwoty odpowiadającej 25% wynagrodzenia miesięcznego ob...
www.samorzad.pap.pl
30.05.2011 INDUSTRIADA i Szlak Zabytków Techniki w telefonie komórkowym

Strony internetowe przystosowane do urządzeń mobilnych
www.slaskie.pl
30.05.2011 Plac zabaw na Placu Sejmu Śląskiego

W Dniu Dziecka Plac Sejmu Śląskiego opanują dzieci
www.slaskie.pl
30.05.2011 Autobusy i pociągi nie muszą konkurować o pasażera

O problemach związanych z integracją rozkładów jazdy w komunikacji drogowej kolejowej przewoźników pasażerskich debatowano dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim.
www.slaskie.pl
30.05.2011 Dzień dziecka w śląskim ZOO

Śląski Ogród Zoologiczny zaprasza wszystkie dzieci; te młode wiekiem i te nieco starsze, na wycieczkę szlakiem dzikiej przyrody.
www.slaskie.pl
30.05.2011 Dzień Dziecka w filharmonii

Muzyka filmowa dla dzieci
www.slaskie.pl
29.05.2011 'Marsz Wyzwolenia Konopi' - 28 osób z zarzutem posiadania narkotyków

28 uczestników 'Marszu Wyzwolenia Konopi', który w sobotę przeszedł ulicami Warszawy, usłyszało zarzut posiadania narkotyków - poinformował w niedzielę PAP rzecznik komendanta stołecznego policji podinsp. Maciej Karczyński.
www.gazetaprawna.pl
29.05.2011 Pożar na statku remontowanym w gdańskiej stoczni

Strażacy gaszą pożar, do jakiego doszło w niedzielę rano na pokładzie statku przechodzącego remont w gdańskiej Stoczni Remontowej. Udało się zlokalizować źródło ognia i akcja jest już na ukończeniu.
www.gazetaprawna.pl
29.05.2011 Bronisław Komorowski na pielgrzymce sołtysów w Licheniu

Prezydent RP Bronisław Komorowski uczestniczy w niedzielę w spotkaniu sołtysów 'Wieś Polska' w Licheniu Starym (Wielkopolska). Odbywa się ono w ramach 19. Krajowej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich do miejscowego Sanktuarium Maryjnego.
www.gazetaprawna.pl
29.05.2011 Zmarł prezydent separatystycznej Abchazji Siergiej Bagapsz

Prezydent Abchazji Siergiej Bagapsz zmarł w niedzielę rano w jednej z klinik w Moskwie w wyniku powikłań po skomplikowanej operacji płuca - poinformowała agencja ITAR-TASS.
www.gazetaprawna.pl
29.05.2011 Bez wzmocnienia kompetencji UTK chaos na torach może się potórzyć

Projekt ustawy wzmacniającej kompetencje prezesa Urzędu Transportu Kolejowego jest w Rządowym Centrum Legislacji. W czerwcu może się nim zająć Rada Ministrów. Eksperci wskazują, że silny regulator przyda się rynkowi kolejowemu.
www.gazetaprawna.pl
29.05.2011 Kobiety i dzieci ofiarami ataku NATO w Afganistanie

W ataku NATO przeprowadzonym w nocy z soboty na niedzielę na południu Afganistanu, w prowincji Helmand, zginęło 12 dzieci i dwie kobiety. Obrażenia odniosło sześć osób - poinformowały w niedzielę lokalne władze.
www.gazetaprawna.pl
29.05.2011 Komendanci uczelni wojskowych NATO spotkają się w Krakowie

W poniedziałek rozpocznie się w Krakowie konferencja komendantów uczelni wojskowych państw NATO oraz krajów należących do Partnerstwa dla Pokoju i Dialogu Śródziemnomorskiego. Po raz pierwszy takie spotkanie odbywa się w Polsce.
www.gazetaprawna.pl
29.05.2011 Jak UE walczy z paleniem

Tytoń zabija przedwcześnie co roku około 650 tys. Europejczyków - podała KE przed przypadającym 31 maja Światowym Dniem bez Papierosa. Ta liczba obejmuje zarówno palaczy, jak i osoby niepalące. UE planuje w przyszłym roku rewizję przepisów antynikotynowych.
www.gazetaprawna.pl
29.05.2011 Udało się ruchomić system chłodzenia bloku nr 5 w Fukushimie

Po kilkunastu godzinach uruchomiono system chłodzenia w bloku nr 5 w uszkodzonej japońskiej elektrowni atomowej Fukushima I - poinformował w niedzielę przedstawiciel firmy TEPCO, która zarządza siłownią.
www.gazetaprawna.pl
29.05.2011 Przedsiębiorcy w większości chcą przyjęcia przez Polskę euro

Zdecydowana większość przedsiębiorców to euroentuzjaści. Gdyby wprowadzić euro w Polsce, firmy od razu odczułyby pozytywne tego efekty. Szanse na szybkie wejście do strefy euro są jednak nikłe - twierdzą eksperci instytucji biznesowych.
www.gazetaprawna.pl
29.05.2011 W jakim mieście mieszka najwięcej miliarderów?

Magazyn 'Forbes' opublikował listę miast, w których mieszka najwięcej miliarderów. Na pierwszym miejscu jest Moskwa, Nowy Jork spadł na drugie, Los Angeles znalazło się z trudem w pierwszej dziesiątce, na ósmej pozycji.
www.gazetaprawna.pl

Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: listopad, grudzień
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys