O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Wiadomości Związku


29.03.2017 Spotkanie informacyjne 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym związanym z konkursem nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17, poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregionu Zachodniego.

28.03.2017 Baza Usług Rozwojowych – fundusze unijne na szkolenia dla przedsiębiorstw

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zaprasza na spotkanie informacyjne pn:
Baza Usług Rozwojowych – fundusze unijne na szkolenia dla przedsiębiorstw

28.03.2017 Seminaria tematyczne dla nauczycieli

Rozpoczął się cykl seminariów edukacyjnych dla nauczycieli!

23.03.2017 Fundusze na aktywną integrację

Na spotkanie 23 marca br., które odbyło się w Biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, przybyli przedstawiciele podmiotów zainteresowanych pozyskaniem funduszy europejskich na dofinansowanie działań wzmacnianiających potencjał społeczno-zawodowy społeczności lokalnych.

22.03.2017 Serwisy gminne już dostępne na gminazenergia.pl

Subregion Zachodni Województwa Śląskiego to jeden z obszarów o największym zanieczyszczeniu powietrza nie tylko w całej Polsce, ale i w Europie (wg. raportu Światowej Organizacji Zdrowia).

22.03.2017 Targi turystyczne „Na Styku Kultur” w Łodzi

Dnia 19 marca zakończyły się targi turystyczne „Na Styku Kultur” w Łodzi. To jedno z najważniejszych wydarzeń promocyjnych dla województwa śląskiego z uwagi na sąsiedztwo geograficzne na mapie Polski.

15.03.2017 Spotkanie informacyjne 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym związanym z konkursem nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17 w ramach Osi priorytetowej IX – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregion Zachodniego.

08.03.2017 Fundusze na kwalifikacje zawodowe

Na spotkanie 7 marca br., które odbyło się w Biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, przybyli przedstawiciele podmiotów zainteresowanych pozyskaniem funduszy europejskich na dofinansowanie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe.

06.03.2017 Racibórz na trasie Erasmus+ Busa

Liczne wykłady prowadzone przez ekspertów, ponad 20 miejscowości, tysiące przejechanych kilometrów. Wraz z początkiem 2017 roku ruszył projekt „Erasmus+ Bus”, którego celem jest promowanie we wszystkich regionach Polski największego unijnego programu edukacyjnego, jakim jest Erasmus+. Już 10 marca Erasmus+ Bus odwiedzi Racibórz. Będzie to już szósta miejscowość na jego trasie.

06.03.2017 Warsztaty z rozliczania projektów RPO WSL

2 i 3 marca br. w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbyły się warsztaty z zakresu rozliczania projektów EFRR i EFS współfinansowanych ze środków RPO WSL na lata 2014 - 2020 dla beneficjentów Programu. Warsztaty zostały zorganizowane przez Biuro Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku.


Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2009: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, lipiec, wrzesień, październik
2007: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2006: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2005: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2004: grudzień
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys