O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.12.2010 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne - przedłużenie oceny formalnej

Uprzejmie informujemy, że ocena formalna wniosków złożonych w ramach naboru nr: 03.01.02-095/10 dla Poddziałania 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne RPO WSL ulega przedłużeniu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.12.2010 Rozliczanie środków unijnych na przełomie roku budżetowego

Przekazujemy stanowisko Ministerstwa Finansów (MF) dotyczące interpretacji Ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w zakresie trybu rozliczania środków dofinansowania pochodzących ze środków unijnych przekazanego Beneficjentom RPO w formie zaliczki...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.12.2010 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 05.04.00-106/10

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.4 Zarządzanie Środowiskiem Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013.


www.rpo.slaskie.pl - konkursy
22.12.2010 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 05.05.00-107/10

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.


www.rpo.slaskie.pl - konkursy
22.12.2010 Dofinansowanie przedsiębiorczości

W wyniku konkursu dla Poddziałania 1.1.1. "Infrastruktura rozwoju gospodarczego" RPO WSL na dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości – wyłoniono 4 fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, które opracowały najlepsze projekty wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.12.2010 JESSICA - zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym dla potencjalnych Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich i potencjalnych projektodawców

W związku z wdrażaniem inicjatywy JESSICA w województwie śląskim rozpoczynamy badanie ankietowe skierowane do potencjalnych kandydatów na pełnienie funkcji Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich oraz projektodawców zainteresowanych realizacją tzw. projektów miejskich w ramach mechanizmu JESSICA.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.12.2010 Przesunięcie środków w ramach projektu kluczowego pn. Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie

16 grudnia 2010 roku Zarząd Województwa Śląskiego zwiększył udział procentowy dofinansowania projektu kluczowego pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – Etap I”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.12.2010 Zmiany na listach projektów wybranych do dofinansowania w ramach Modernizacji i rozbudowy infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową oraz Infrastruktury szkolnictwa wyższego

16 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego zmienił wartość dofinansowania oraz wartość kosztów całkowitych poprzez włączenie do kosztów kwalifikowanych robót dodatkowych/odtworzeniowych powstałych w wyniku powodzi mającej miejsce na przełomie maja/czerwca br. następujących projektów:
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.12.2010 Rewitalizacja - "duże miasta" – zaktualizowana lista wniosków po ocenie formalnej

W wyniku złożenia uzupełnionych wniosków warunkowo dopuszczonych do oceny merytoryczno-technicznej zaktualizowano listę wniosków po ocenie formalnej, złożonych w ramach konkursu dla Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja - "duże miasta" (nr naboru 06.02.01-093/10).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.12.2010 Rewitalizacja - "duże miasta" – zaktualizowana lista wniosków po ocenie formalnej

W wyniku złożenia uzupełnionych wniosków warunkowo dopuszczonych do oceny merytoryczno-technicznej zaktualizowano listę wniosków po ocenie formalnej w ramach konkursu dla Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja - "duże miasta" (nr naboru 06.02.01-094/10).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.12.2010 Ekspertyza dotycząca Pomocy Publicznej

Mając na uwadze charakter projektów składanych w ramach działania Transfer technologii i innowacji, udostępniamy Wnioskodawcom materiał pomocniczy, jakim jest "Ekspertyza dotycząca występowania pomocy publicznej lub wsparcia niestanowiącego pomocy publicznej w ramach Działania 1.3 Transfer technolog...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.12.2010 Po IV Targach Funduszy Europejskich

W dniach 6-8 grudnia 2010 roku Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zorganizował IV Targi Funduszy Europejskich.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.12.2010 Harmonogramy składania wniosków o płatność

W terminie od 6 do 23 grudnia 2010 r. Beneficjenci RPO WSL 2007-2013 zobowiązani są do złożenia nowych, uaktualnionych harmonogramów składania wniosków o płatność.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.12.2010 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 03.04.00-003/08

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4. Promocja turystyki Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
www.rpo.slaskie.pl - konkursy
06.12.2010 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 04.03.00-004/08

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3. Promocja kultury Priorytet IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
www.rpo.slaskie.pl - konkursy
06.12.2010 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 09.02.00-005/08

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 20...
www.rpo.slaskie.pl - konkursy
06.12.2010 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 02.02.00-001/07

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląs...
www.rpo.slaskie.pl - konkursy
06.12.2010 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 05.01.00-002/07

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013...
www.rpo.slaskie.pl - konkursy
06.12.2010 Prezentacje z konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego dotyczące „Megaustawy”

24 listopada 2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego, której celem było przedstawienie możliwości, jakie samorządom i operatorom na polu inwestycji szerokopasmowych stworzyła Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.12.2010 Zmiany na listach projektów wybranych do dofinansowania w ramach: Infrastruktury lecznictwa otwartego, Lokalnej infrastruktury sportowej oraz Modernizacji i rozbudowy kluczowych elementów sieci drogowej

Uprzejmie informujemy, iż 30 listopada 2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego, dokonał zmiany wartości dofinansowania oraz wartości kosztów całkowitych, poprzez włączenia do kosztów kwalifikowanych robót dodatkowych/odtworzeniowych powstałych na skutek powodzi mającej miejsce na przełomie maja/czerwc...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys