O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


28.10.2011 Konkurs na najciekawsze działania promocyjne beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje konkurs na najciekawsze przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.10.2011 Rewitalizacja – „duże miasta” - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

25 października 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego, zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych złożonych w ramach konkursu nr 06.02.01-094/10 dla Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląski...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.10.2011 Zaktualizowane Programy Rozwoju Subregionów

18 października br. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwały zatwierdzające zaktualizowane na dzień 31 sierpnia br. Programy Rozwoju Subregionów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.10.2011 Rewitalizacja „małe miasta” – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

25 października 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego, zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych (nabór nr 06.02.02-101/10) dla Poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja – „małe miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.10.2011 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach PRSZ

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1128/375/III/2010 z dnia 20 października 2011 r. dokonał zmiany uchwały dokonującej wyboru do dofinansowania projektów złożonych w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr PRSZ-05.03.00-44/08 dla Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.10.2011 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

20.10.2011 r Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 2865/89/IV/2011 z w sprawie wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w ramach naboru dla projektu kluczowego pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.10.2011 Szkolenie z zakresu transportu drogowego w ramach RPO WSL 2007-2013

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie z zakresu zasad obliczania i wypłacania rekompensat za świadczenie usług publicznych w transporcie zbiorowym w kontekście przepisów prawa wspólnotowego i krajowego
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.10.2011 Spotkanie informacyjno-doradcze w Katowicach

27 października 2011 r. Instytut Łączności, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwo Infrastruktury organizują spotkanie informacyjno-doradcze pt. „Uwarunkowania formalno-prawne realizacji projektów w zakresie dostępu szerokopasmowego”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.10.2011 Szkolenia dla beneficjentów RPO WSL z zakresu prawnych aspektów umowy o dofinansowanie.

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WSL do udziału w szkoleniach prowadzonych wspólnie przez wyspecjalizowanych trenerów oraz pracowników wydziału, którzy z ramienia IZ RPO WSL zajmują się poszczególnymi zagadnieniami poruszanymi podczas szkoleń.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.10.2011 Gospodarka wodno-ściekowa – projekt Gminy Koniecpol wybrany do dofinansowania

18 października 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego, podjął Uchwałę nr 2836/88/IV/2011 o wyborze do dofinansowania projektu Gminy Koniecpol pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.10.2011 Uszczegółowienie RPO WSL - 18.10.2011 r.

18 października 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2842/88/IV/2011 przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.10.2011 Zmiana harmonogramu konkursów

18 października 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2843/88/IV/2011 przyjął zaktualizowany indykatywny harmonogram konkursów RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.10.2011 Rewitalizacja - "małe miasta" - zaktualizowano listę rankingową projektów

13 października Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2814/87/IV/2011 zaktualizował listę rankingową projektów w ramach konkursu 06.02.02-101/10 dla Poddziałania 6.2.2. Rewitalizacja - "małe miasta" RPO WSL na lata 2007-2013 .
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.10.2011 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – lista wniosków po ocenie formalnej

Zakończyła się, przedłużona za zgodą Marszałka Województwa Śląskiego, ocena formalna projektów złożonych w ramach konkursu dla Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii (nr naboru 05.03.00-108/11).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.10.2011 Przedsiębiorco, czy wiesz, jak zminimalizować ryzyko zwrotu dotacji unijnej?

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2007-2013 zaprasza przedsiębiorców, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na szkolenie w zakresie pomocy publicznej
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.10.2011 Lokalna infrastruktura sportowa – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 09.03.00-062/08 Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa, Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys