O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.12.2011 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 29.12.2011 roku, zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 07.01.02-082/09.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.12.2011 Projekt kluczowy "Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego" - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 20.12.2011 r. zmienił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dla projektu kluczowego pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego" w ramach Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne (nabór nr PK-03.02.0...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.12.2011 Infrastruktura kultury – aktualizacja listy rezerwowej projektów

20.12.2011r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę rezerwową projektów złożonych w ramach naboru nr 04.01.00-051/08 Priorytet IV Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.12.2011 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne - zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 20.12.2011 r. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 03.01.02-095/10 dla Poddziałania 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.12.2011 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej - ogłoszenie o konkursie

19 grudnia 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej, Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.12.2011 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 07.01.01-127/11

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej, Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskieg...
www.rpo.slaskie.pl - konkursy
15.12.2011 Powołanie Regionalnego Forum Terytorialnego

Zgodnie z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, przyjętej przez Radę Ministrów w lipcu 2010 r., Zarząd Województwa Śląskiego powołał Regionalne Forum Terytorialne Województwa Śląskiego, będące strategicznym instrumentem wsparcia polityki rozwoju.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.12.2011 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - lista projektów wybranych do dofinansowania

13 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał listę rankingową oraz listę projektów kwalifikujących się do dofinansowania z Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (nabór nr 02.01.00-110/11).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.12.2011 Transfer technologii i innowacji - lista wniosków poddanych ocenie formalnej

Zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach naborów: 01.03.00-118/11 oraz 01.03.00-119/11 dla Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.12.2011 Uszczegółowienie RPO WSL – 13.12.2011 r.

13 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3423/105/IV/2011 przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.12.2011 Zmiana harmonogramu konkursów

13 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 3424/105/IV/2011 przyjął zaktualizowany indykatywny harmonogram konkursów RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.12.2011 Upływa termin aktualizacji harmonogramów składania wniosków o płatność

W związku z upływającym 16 grudnia br. terminem aktualizacji harmonogramów składania wniosków o płatność IZ RPO WSL podkreśla, jak istotną rolę w procesie planowania wydatków IZ i zabezpieczania środków na realizację programu odgrywa rzetelność i terminowość w składaniu harmonogramów i wniosków o pł...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.12.2011 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach PRSPd

8.12.2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego dokonał zmiany listy projektów wybranych do dofinansowania (nr naboru PRS Pd-05.03.00-96/10) realizowanych w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.12.2011 Infrastruktura lecznictwa otwartego

29 listopada 2011 r. uchwałą nr 3266/101/IV/2011 Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na dalszą realizację projektu nr WND-RPSL.09.01.00-00-112/08, pn.: „Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nasza przychodnia w Częstochowie”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.12.2011 Uszczegółowienie RPO WSL - 29.11.2011 r.

29 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3265/10/IV/2011 przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.12.2011 Gospodarka odpadami – wybrano projekt w ramach PRSC

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3262/101/IV/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. dokonał wyboru do dofinansowania projektu pn. Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu - Etap II w ramach Działania 5.2 Gospodarka odpadami RPO WSL złożonych przez Gminę Bytom (nabór: PRSC-05.02.0...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.12.2011 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 29.11.2011 r. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr 02.01.00-090/10 (Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, RPO WSL na lata 2007-2013).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.12.2011 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – lista rankingowa, lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych

29 listopada Zarząd Województwa Śląskiego przyjął listę rankingową projektów oraz wybrał do dofinansowania projekty złożone dla naboru nr 05.03.00-108/11 w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, Priorytet V. Środowisko.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.12.2011 Szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL 2007-2013 z zakresu zasad zagospodarowania przestrzennego

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na kolejne szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL 2007 – 2013. Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej z urządzaniem przestrzeni publicznych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.12.2011 Szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL 2007-2013 z zakresu promocji projektów unijnych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na kolejne szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL 2007 – 2013. Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej z promocją projektów unijnych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys