O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


31.03.2011 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne - lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 736/35/IV/2011 z 29 marca 2011 r. wybrał do dofinansowania projekty złożone w ramach naboru nr 03.01.02-095/10 dla Poddziałania 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.03.2011 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne - lista rankingowa

29 marca 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr 735/35/IV/2011 o przyjęciu listy rankingowej projektów dla naboru nr 03.01.02-095/10 w ramach Poddziałania 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.03.2011 Transfer technologii i innowacji – listy projektów wybranych do dofinansowania

29 marca 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty złożone w ramach dwóch konkursów: 01.03.00-091/10 oraz 01.03.00-092/10 działanie 1.3. Transfer technologii i innowacji, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.03.2011 Transfer technologii i innowacji – listy rankingowe

29 marca 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałami nr 739/35/IV/2011 oraz 738/35/IV/2011 przyjął listy rankingowe projektów dla dwóch naborów: 01.03.00-091/10 oraz 01.03.00-092/10 w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), inno...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.03.2011 Gospodarka wodno-ściekowa – zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę rezerwową

25 marca 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego, podjął Uchwałę nr 707/34/IV/2011 dokonującą aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy rezerwowej dla naboru nr 05.01.00 066/09 w ramach Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa Priorytetu V. Środowisko RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.03.2011 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego (lecznictwo uzdrowiskowe) – lista projektów wybranych do dofinansowania

25 marca 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty złożone w ramach konkursu nr 09.01.00-105/10 - działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego (lecznictwo uzdrowiskowe).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.03.2011 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego (lecznictwo uzdrowiskowe) – lista rankingowa

25 marca 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego, podjął Uchwałę nr 708/34/IV/2011 o przyjęciu listy rankingowej projektów dla naboru nr 09.01-105/10, w ramach Działania 9.1 (lecznictwo uzdrowiskowe), Priorytet IX Zdrowie i rekreacja RPO WSL na lata 2007 – 2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.03.2011 Infrastruktura zaplecza turystycznego - podmioty publiczne – zaktualizowana lista wniosków po ocenie formalnej

W wyniku złożenia uzupełnionych wniosków - warunkowo dopuszczonych do oceny merytoryczno-technicznej - zaktualizowano listę wniosków po ocenie formalnej dla konkursu nr nr 03.01.02-095/10-Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego - podmioty publiczne RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.03.2011 Rewitalizacja – lista wniosków po ocenie formalnej

16 marca 2011 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w ramach dwóch konkursów dla Poddziałania 6.2.2. Rewitalizacja - małe miasta (nr naboru 06.02.02-101/10 oraz 06.02.02-100/10).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.03.2011 Kolejna edycja konkursu dotacji

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło IV edycję konkursu dotacji „Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.03.2011 Warsztaty nt. rozliczania projektów

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców na warsztaty dot. rozliczania projektów, które odbędą się 23 marca br. w Chorzowie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.03.2011 Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców w ramach Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.03.2011 Transfer technologii i innowacji - zaktualizowana lista wniosków po ocenie formalnej

W wyniku złożenia wniosku warunkowo dopuszczonego do oceny merytoryczno-technicznej, zaktualizowano listę wniosków poddanych ocenie formalnej dla konkursu nr 01.03.00-092/10 w ramach Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.03.2011 Lokalna infrastruktura sportowa – zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listy rezerwowe

Zarząd Województwa Śląskiego zmienił listę projektów wybranych do dofinansowania oraz przyjął listy rezerwowe uwzględniające podział na małe i duże gminy, w ramach naboru nr 09.03.00-062/08 dla działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.03.2011 Aktualizacja Uszczegółowienia

3 marca 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.03.2011 Kwalifikowalność kosztów w związku ze zmianą podatku VAT

W związku z pojawiającymi się pytaniami dot. możliwości finansowania kosztów w związku ze zmianą stawki podatku VAT poniżej przedstawiono stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.03.2011 Infrastruktura szkolnictwa wyższego – zakończenie oceny formalnej II etapu projektu kluczowego

1 marca 2011 r. zakończyła się ocena formalna projektu „Budowa budynku głównego Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.03.2011 Transfer technologii i innowacji – zaktualizowana lista wniosków po ocenie formalnej

W wyniku złożenia uzupełnionych wniosków - warunkowo dopuszczonych do oceny merytoryczno-technicznej - zaktualizowano listy wniosków po ocenie formalnej dla konkursów nr 01.03.00-091/10 oraz nr 01.03.00-092/10 - Działanie 1.3 . Transfer technologii i innowacji, I. Badania i rozwój technologiczny (B+...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.03.2011 Promocja inwestycyjna – zaktualizowana lista wniosków po ocenie formalnej

W wyniku złożenia uzupełnionych wniosków - warunkowo dopuszczonych do oceny merytoryczno-technicznej - zaktualizowano listę wniosków po ocenie formalnej dla konkursu nr 01.01.02-104/10 - Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsi...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.03.2011 Infrastruktura zaplecza turystycznego - podmioty publiczne – zaktualizowana lista wniosków po ocenie formalnej

W wyniku złożenia uzupełnionych wniosków - warunkowo dopuszczonych do oceny merytoryczno-technicznej - zaktualizowano listę wniosków po ocenie formalnej dla konkursu nr nr 03.01.02-095/10-Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego - podmioty publiczne RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.03.2011 Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców w ramach Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys