O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


31.05.2011 Zaktualizowano wytyczne w zakresie informacji i promocji

31 maja b.r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowane Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.05.2011 Innowacje i transfer technologii

O polityce klastrowej, innowacyjności oraz możliwościach dofinansowania projektów w ramach działania 1.3. Innowacje i transfer technologii można się było dowiedzieć podczas dwóch konferencji odbywających się 26 maja b.r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.05.2011 Czwarty nabór kandydatów na ekspertów RPO WSL

Marszałek Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w czwartym naborze kandydatów na ekspertów RPO WSL 2007-2013, powoływanych w celu bezstronnej i rzetelnej oceny projektów realizowanych w ramach RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.05.2011 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – aktualizacja list projektów wybranych do dofinansowania

24 maja br. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów z Subregionu Centralnego, wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr PRSC-02.01.00-12/08.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.05.2011 Ostrzeżenie

Ze względu na powtarzające się sygnały o praktykach sprzedawania materiałów, dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, przestrzegamy przed jakimkolwiek odpłatnym ich nabywaniem.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.05.2011 Infrastruktura kultury – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

19.05.2011r Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania, zlokalizowanych na terenie gmin o liczbie ludności powyżej 50 tys. mieszkańców (w tym powiatów ziemskich) w ramach naboru nr 04.01.00-051/08.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.05.2011 Gospodarka odpadami – zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach PRSPZ

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1233/48/IV/2011 z dnia 17 maja 2011 r. dokonał zmiany uchwały dokonującej wyboru do dofinansowania projektów złożonych w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr PRSZ-05.02.00-43/08 dla Działania 5.2. Gospodarka odpadami.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.05.2011 Dziedzictwo przyrodnicze – projekty wybrane do dofinansowania

17 maja 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr 1228/48/IV/2011 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Priorytetu V. Środowisko RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.05.2011 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

17 maja 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania dwa projekty, które dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej w ramach Działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego (nabór nr 09.01.00-077/09) Priorytet IX Zdrowie i rekreacja.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.05.2011 Rewitalizacja „małe miasta” – projekty wybrane do dofinansowania

10 maja 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o wyborze do dofinansowania projektów w ramach naboru nr 06.02.02-100/10, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja – „małe miasta” Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.05.2011 Rewitalizacja „małe miasta” – lista rankingowa

10 maja 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął listę rankingową projektów, dla naboru nr 06.02.02-100/10, w ramach Poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja – „małe miasta”, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.05.2011 Zarządzanie środowiskiem – projekty wybrane do dofinansowania

10 maja 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr 1143/46/IV/2011 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach Działania 5.4. Zarządzanie środowiskiem Priorytet V. Środowisko RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.05.2011 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową – kolejny projekt wybrany do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 10 maja b.r. wybrał do dofinansowania projekt złożony przez Gminę Myszków.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.05.2011 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową – kolejne projekty wybrane do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 10 maja b.r. wybrał do dofinansowania projekty złożone w ramach naboru 07.01.02-082/09.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.05.2011 Transport publiczny – kolejny projekt wybrany do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 10 maja 2011 r. dokonał wyboru do dofinansowania projektu złożonego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.05.2011 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 07.01.02-006/08 dla poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Priorytetu VII. Transport, RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.05.2011 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów z Subregionu Centralnego, wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr PRSC-02.01.00-12/08.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.05.2011 Informacja w sprawie maksymalnego terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WSL

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 952/41/IV/2011 z 19 kwietnia br. określił maksymalny termin przewidziany na podpisanie umowy/porozumienia o dofinansowaniu projektu w ramach RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys