O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


28.07.2011 Transfer technologii i innowacji – zaktualizowano listę rankingową projektów

Zarząd Województwa Śląskiego 21 lipca zaktualizował listę rankingową projektów w ramach konkursu nr 01.03.00-092/10 dla Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.07.2011 Rewitalizacja – małe miasta - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

W związku z wyrażeniem zgody przez Gminy Strumień oraz Mszana na obniżenie dofinansownaia dla realizowanych przez nie projektów, Zarząd Województwa Ślaskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkrusu nr 06.02.02-101/10 dla Poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja – „małe mi...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.07.2011 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne aktualizacja listy projektów

W związku z ponowną oceną merytoryczno-techniczną Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 103 w Katowicach", złożonego przez Miasto Katow...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.07.2011 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – podniesienie poziomu dofinansowania dla powiatu cieszyńskiego

21 lipca br. Zarząd Województwa Śląskiego wyrównał z 84,93% do 85% poziom dofinansowania projektu pn.: „Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.07.2011 Przedsiębiorco, czy wiesz jak zminimalizować ryzyko zwrotu dotacji unijnej ?

Szkolenie z zakresu rozliczania projektów unijnych
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.07.2011 Obwieszczenie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko

W ramach trwającej procedury zmiany i renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Zarząd Województwa Śląskiego uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Programu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.07.2011 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – zaktualizowano listę projektów rezerwowych

Zarząd Województwa Śląskiego 12 lipca 2011 r. zaktualizował listę rezerwową projektów w ramach naboru nr 05.03.00-089/10 dla Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Priorytetu V. Środowisko RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.07.2011 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

12 lipca br. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę rezerwową projektów dla Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL (nabór nr 02.02.00-084/09).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.07.2011 Lipcowe szkolenia dla przedsiębiorców

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców na warsztaty nt. podpisywania umów (21 lipca) oraz rozliczania projektów (22 lipca).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.07.2011 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania (Gminy o liczbie ludności powyżej 50 tys. mieszkańców) w ramach konkursu nr 02.01.00-090/10.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.07.2011 Promocja inwestycyjna – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

5 lipca 2011r Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 01.01.02-104/10 dla Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.07.2011 Informacje dla beneficjentów Działania 2.1.

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował na swoich stronach internetowych Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2010 r. i planowanymi w 2011 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.07.2011 Szkolenie dla beneficjentów RPO WSL z zakresu pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem Działania 1.3.

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WSL do udziału w szkoleniach prowadzonych wspólnie przez wyspecjalizowanych trenerów oraz pracowników wydziału, którzy z ramienia IZ RPO WSL zajmują się poszczególnymi zagadnieniami poruszanymi podczas szkoleń.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.07.2011 Szkolenie dla beneficjentów RPO WSL z zakresu pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem Działania 2.1 oraz Działania 5.3

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WSL do udziału w szkoleniach prowadzonych wspólnie przez wyspecjalizowanych trenerów oraz pracowników wydziału, którzy z ramienia IZ RPO WSL zajmują się poszczególnymi zagadnieniami poruszanymi podczas szkoleń.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.07.2011 Uszczegółowienie RPO WSL – 05.07.2011

5 lipca 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.07.2011 Gospodarka odpadami – zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach PRSC

5 lipca Zarząd Województwa Śląskiego zmienił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego (nr naboru PRSC-05.02.00-17/08), Działanie 5.2 Gospodarka odpadami RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.07.2011 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach PRSPd

Zarząd Województwa Śląskiego 5.07.2011 r. podjął decyzję o wyborze do dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu (Beneficjent: Gmina Strumień).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys