O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


25.10.2012 Rozwój elektronicznych usług publicznych - wybrano projekty do dofinansowania

23 października 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach naboru nr 02.02.00-128/12, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.10.2012 Aktualizacja Uszczegółowienia RPO WSL – 23.10.2012

23 października 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2938/198/IV/2012 przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.10.2012 Gospodarka wodno-ściekowa – zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania

23 października 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania dla naboru nr PK-05.01.00-083/09 dla projektu kluczowego Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa. ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.10.2012 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - wybrano projekty do dofinansowania

23 października 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2937/198/IV/2012 wybrał do dofinansowania projekty w ramach naboru nr 02.01.00-131/12, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.10.2012 VI Targi Funduszy Europejskich

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejną już edycję Targów Funduszy Europejskich.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.10.2012 Szkolenie z zamówień publicznych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza Beneficjentów RPO WSL 2007-2013 na szkolenie dotyczące zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.10.2012 Warsztaty tematyczne dotyczące przyszłych Programów Rozwoju Subregionów

W dniach od 9 do 15 października br. z inicjatywy Wydziału Rozwoju Regionalnego odbył się cykl warsztatów tematycznych związanych z kształtem Programów Rozwoju Subregionów w ramach przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Warsztaty skierowane były do prz...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.10.2012 Projekt LIBERty - rola biblioteki akademickiej

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Projekt LIBERty – rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.10.2012 Szkolenie: Dotacje unijne a Ustawa o finansach publicznych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza Beneficjentów RPO WSL 2007-2013 na szkolenie dotyczące dotacji unijnych w kontekście Ustawy o finansach publicznych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.10.2012 Ankieta

Wydział Rozwoju Regionalnego pragnie przypomnieć, że 19 września 2012 r. do wszystkich gmin i powiatów z terenu województwa śląskiego wysłano ankietę dotyczącą kształtu przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.10.2012 Szkolenie dot. rozliczania projektów unijnych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza beneficjentów RPO WSL 2007-2013 na szkolenie na temat rozliczania projektów unijnych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.10.2012 Transfer technologii i innowacji - aktualizacja listy rankingowej projektów

9 października br. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę rankingową w ramach naboru nr 01.03.00-119/11 RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.10.2012 Infrastruktura kultury – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego dnia 2 października zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 04.01.00-051/08.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.10.2012 Wydatki związane z rozliczaniem projektu

2 października Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałą nr 2742/192/IV/2012 Stanowisko Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie występowania w projektach wydatków związanych z rozliczeniem projektu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.10.2012 Transfer technologii i innowacji - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

2 października br. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 01.03.00-091/10 dla Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.10.2012 Zmiana poziomu dofinansowania dla projektu kluczowego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

27 września 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą 2716/191/IV/2012 podwyższył poziom dofinansowania dla projektu kluczowego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, w ramach działania 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.10.2012 Aktualizacja listy wniosków po ocenie formalnej w ramach Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

W związku z zakończeniem oceny formalnej wszystkich projektów złożonych w ramach konkursu nr 02.01.00-131/12 - Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, zaktualizowano listę wniosków poddanych ocenie formalnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys