O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


21.12.2012 Rozwój elektronicznych usług publicznych – aktualizacja list: rankingowej oraz projektów wybranych do dofinansowania.

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listy: rankingową oraz projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 02.02.00-128/12 (Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne RPO WSL na lata 2007-2013).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.12.2012 Konkurs dotacji na promocję Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło kolejną edycję „Konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich".
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.12.2012 Transfer technologii i innowacji – zakończenie oceny formalnej

Informujemy, iż zakończyła się ocena formalna dla części projektów złożonych w konkursie nr 01.03.00-133/12 dla Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.12.2012 Infrastruktura rozwoju gospodarczego – aktualizacja listy wniosków po ocenie formalnej

W związku z zakończeniem oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr 01.01.01-132/12 dla Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego, zaktualizowano listę wniosków.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.12.2012 Informacja dla beneficjentów

Mając na względzie sprawną realizację RPO WSL na lata 2007-2013, w szczególności zaś możliwość szybkiego dokonywania płatności na rzecz Beneficjentów czy podpisywania nowych umów, po raz kolejny przypominamy jak dużą rolę odgrywa w tym zakresie rzetelne wypełnianie przez Państwa harmonogramów składa...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.12.2012 Infrastruktura rozwoju gospodarczego – aktualizacja listy wniosków po ocenie formalnej

W związku z zakończeniem oceny formalnej kolejnych projektów złożonych w ramach konkursu nr 01.01.01-132/12 dla Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego, zaktualizowano listę wniosków.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.12.2012 Transport publiczny – kolejny projekt wybrany do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 3487/214/IV/2012 z dnia 06.12.2012 r. wybrał do dofinansowania projekt złożony przez Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe TRANSGÓR S.A.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.12.2012 Konferencja nt. wsparcia przedsiębiorczości

Dyrekcja Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję pt. "Wspieranie przedsiębiorczości – doświadczenia i perspektywy".
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.12.2012 Infrastruktura rozwoju gospodarczego – aktualizacja listy wniosków po ocenie formalnej

W związku z zakończeniem oceny formalnej kolejnych dwóch projektów złożonych w ramach konkursu nr 01.01.01-132/12 dla Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego, zaktualizowano listę wniosków poddanych ocenie formalnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys