O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


28.02.2012 Rewitalizacja - małe miasta - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

23 lutego 2012 r. Zarząd Województwa Ślaskiego uchwałą nr 481/126/IV/2012 dokonał zmiany listy projektów wybranych do dofinansowania i listy projektów rezerwowych w ramach naboru 06.02.02-101/10 dla Poddziałania 6.2.2. Rewitalizacja - „małe miasta" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląs...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.02.2012 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne - lista wniosków poddanych ocenie formalnej

Zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach naboru: 03.02.02-121/11 dla Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.02.2012 Rewitalizacja – „duże miasta” - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

23 lutego 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych, złożonych w ramach konkursu nr 06.02.01-094/10 dla Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.02.2012 Zmiana harmonogramu konkursów – NOWE NABORY!

23 lutego 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany indykatywny harmonogram konkursów RPO WSL na lata 2007-2013. Wprowadzone w harmonogramie zmiany polegają na wpisaniu terminów nowych naborów w ramach RPO WSL, tj.:
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.02.2012 Aktualizacja Uszczegółowienia RPO WSL

23 lutego 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 478/126/IV/2012 przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.02.2012 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – wybrano projekt w ramach PRSPn

Zarząd Województwa Śląskiego dnia 21 lutego 2012 r. dokonał wyboru do dofinansowania projektu pn. "Wymiana kotłów wodnych na kotły o paleniskach ekologicznych oraz wymiana linii przesyłu ciepła do budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny" w ramach Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialn...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.02.2012 Infrastruktura placówek oświaty - wybrano do dofinansowania projekty z listy rezerwowej

23 lutego 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 4 projekty znajdujące się na listach rezerwowych oraz zmienił nazwę beneficjenta i podniósł wysokość kosztów całkowitych oraz poziom dofinansowania dla projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru nr 08.02.00-007/08 Dzia...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.02.2012 Konkurs RegioStars 2013

Instytucja Zarządzająca RPO WSL zaprasza do przesyłania propozycji zgłoszeń do konkursu RegioStars na adres mailowy zip@slaskie.pl.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.02.2012 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego, Uchwałą nr 379/123/IV/2011 z dnia 14.02.2012, zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 07.01.01-063/09.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.02.2012 Rewitalizacja - duże miasta - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Informujemy, że zmianie uległa kolejność projektów na listach: rankingowej oraz projektów wybranych do dofinansowania, złożonych w ramach Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta” RPO WSL (nabór nr 06.02.01-093/10).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.02.2012 Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE

W drugiej połowie 2011 roku (lipiec-grudzień) Polska objęła Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Obecnie nadszedł czas podsumowań i refleksji nad naszymi osiągnięciami w obszarze negocjacji ram strategicznych i legislacyjnych Polityki Spójności na okres 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.02.2012 Baza Koordynatorów Partner 3

W ramach tworzonej sieci współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i partnerami społeczno-gospodarczymi oraz w celu ułatwienia kontaktu jednostkom organizacyjnym z podmiotem pełniącym dla nich funkcję Koordynatora Partner 3 utworzona została Baza Koordynatorów Partner 3.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.02.2012 Zmodyfikowano Strategię komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013

Od 16 stycznia 2012 r. obowiązuje zmodyfikowana Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.02.2012 PRS-y z nagrodą za zarządzanie strategiczne

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego znalazł się w gronie laureatów konkursu "Dobre praktyki zarządzania strategicznego rozwojem w Polsce", organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys