O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.04.2012 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – kolejne projekty wybrane do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, Priorytet V. Środowisko.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.04.2012 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 24 kwietnia zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr PRSPn-03.02.02-29/08.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.04.2012 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 24 kwietnia zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr PK-03.02.02-052/08.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.04.2012 Zmiana harmonogramu konkursów – AKTUALIZACJA

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany indykatywny harmonogram konkursów RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.04.2012 Infrastruktura kultury – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 17.04.2012 roku, zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr PK-04.01.00-057/08.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.04.2012 Infrastruktura rozwoju gospodarczego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Op...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.04.2012 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - ogłoszenie o konkursie

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na la...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.04.2012 Promocja inwestycyjna - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

12 kwietnia 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę rankingową oraz listę projektów wybranych do dofinansowania oraz projektów rezerwowych, złożonych w ramach konkursu nr 01.01.02-109/11 dla Poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.04.2012 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 02.01.00-131/12

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na...
www.rpo.slaskie.pl - konkursy
18.04.2012 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 01.01.01-132/12

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu O...
www.rpo.slaskie.pl - konkursy
17.04.2012 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne – lista projektów wybranych do dofinansowania

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczno-techniczna projektów w ramach konkursu nr 03.02.02-121/11, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne RPO WSL. Ponadto, 12 kwietnia 2012 roku uchwałą nr 1013/141 /IV/2012 Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowa...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.04.2012 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Uchwałą nr 1004/141/IV/2012 z dnia 12.04.2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego dokonał zmiany listy projektów wybranych do dofinansowania i listy rezerwowej projektów w ramach naboru nr 03.01.02-095/10 dla Poddziałania 3.1.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne RPO WSL na lata 20...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.04.2012 Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie Działania 2.1

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsiębiorców telekomunikacyjnych (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne) na bezpłatne szkolenie w dn. 23 kwietnia br.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.04.2012 Aktualizacja Uszczegółowienia RPO WSL

12 kwietnia 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1003/141/IV/2012 przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.04.2012 Społeczeństwo informacyjne - wybrano do dofinansowania projekty w ramach PRSC

3 kwietnia b.r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 2 projekty złożone w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.04.2012 Transport - Projekt PRSPd wybrany do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 5 kwietnia 2012 r., uchwałą nr 925/140/IV/2012, wybrał do dofinansowania projekt Przebudowa drogi powiatowej 2636S w Zabłociu, złożony przez Powiat Cieszyński.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.04.2012 Infrastruktura kultury - wybrano projekty w ramach PRS-ów

29 marca br. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania trzy projekty złożonew ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego oraz jeden projekt w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Działanie 4.1 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.04.2012 Informacja nt. nowych, pośrednich miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektu współfinansowanego w ramach RPO WSL 2007-2013

W związku z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, prosimy o wypełnienie formularza dot. nowych, pośrednich miejsc pracy osiągniętych w wyniku realizacji projektów, które zostały dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.04.2012 Zmiana harmonogramu konkursów – AKTUALIZACJA

29 marca 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 843/138/IV/2012 przyjął zaktualizowany indykatywny harmonogram konkursów RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys