O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


31.05.2012 Szkolenia organizowane przez Ministerialny Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach powołany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w celu udzielania kompleksowej informacji w zakresie Funduszy Europejskich, organizuje bezpłatne szkolenia z cyklu „Rozliczanie projektów unijnych".
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.05.2012 Promocja inwestycyjna - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego dokonał zmiany listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 01.01.02-109/11 dla Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.05.2012 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach PRSZ

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1344/154/IV/2012z dnia 24 maja 2012 r. dokonał zmiany uchwały dokonującej wyboru do dofinansowania projektów złożonych w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr PRSZ-05.03.00-44/08 dla Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.05.2012 Warsztaty z zamówień publicznych oraz rozliczania projektów

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza 5 czerwca Beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Śląskiego, którzy jeszcze nie uczestniczyli we wcześniej organizowanych warsztatach, na kolejne spotkania poświęcone tematyce zamówień publicznych oraz rozliczaniu projektów. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.05.2012 Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność

Od 4 do 22 czerwca br. rozpocznie się kolejny okres wypełniania i przesyłania do IZ harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.05.2012 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej - lista wniosków poddanych ocenie formalnej

W wyniku zakończenia oceny wniosków, warunkowo dopuszczonych do oceny merytoryczno-technicznej, zaktualizowano listę projektów po ocenie formalnej dla naboru nr 07.01.01-127/11 w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.05.2012 Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania informacyjne dla przedsiębiorców w związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Poddziałania 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP w ramach RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.05.2012 Warsztaty dla przedsiębiorców

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości organizuje dla przedsiębiorców warsztaty dotyczące rozliczania projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.05.2012 Zmiana harmonogramu konkursów – AKTUALIZACJA

8 maja 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1191/148/IV/2012  przyjął zaktualizowany indykatywny harmonogram konkursów RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.05.2012 Piąty nabór kandydatów na ekspertów RPO WSL z zakresu Infrastruktury drogowej

Marszałek Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w piątym naborze kandydatów na ekspertów RPO WSL 2007-2013, powołanych w celu bezstronnej i rzetelnej oceny projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys