O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


29.01.2013 Transfer technologii i innowacji - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 160/225/IV/2013 zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 01.03.00-118/11 dla Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.01.2013 Wsparcie dla miast w budżecie unijnym 2014-2020

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Komisja Europejska zaproponowała nowe instrumenty wspierające rozwój terytorialny. Jednym z tych instrumentów są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.01.2013 Założenia Umowy Partnerstwa przyjęte

Informujemy iż Rada Ministrów przyjęła Założenia Umowy Partnerstwa. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.01.2013 Gospodarka wodno-ściekowa – zaktualizowano listę projektów kluczowych wybranych do dofinansowania

17 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania dla projektu kluczowego Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa (nabór nr PK-05.01.00-083/09).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.01.2013 Taryfikator i korekty finansowe za naruszenia Prawa zamówień publicznych

17 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę dotyczącą aktualizacji dokumentu Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych - tzw. Taryfikatora.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.01.2013 Transfer technologii i innowacji – aktualizacja listy wniosków po ocenie formalnej

W związku z zakończeniem oceny formalnej kolejnych projektów złożonych w ramach konkursu nr 01.03.00-133/12 dla Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji, zaktualizowano listę wniosków poddanych ocenie formalnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.01.2013 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego – projekt wybrany do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 127/225/IV/2013 z dnia 17 stycznia 2013r. wybrał do dofinansowania  projekt: Poprawa jakości i dostępności usług diagnostycznych poprzez zakup mammografu cyfrowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.01.2013 Lokalna infrastruktura sportowa – projekty warunkowo wybrane do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 128/225/IV/2013 z dnia 17 stycznia 2013r. warunkowo wybrał do dofinansowania dwa projekty złożone w ramach naboru nr 09.03.00-062/09 dla Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.01.2013 Infrastruktura placówek oświaty – projekt wybrany do dofinansowania

17 stycznia 2012r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 122/225/IV/2013 o wyborze do dofinansowania projektu  złożonego przez Gminę Gorzyce.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.01.2013 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej - zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego - ze względu na ograniczone środki finansowe - warunkowo wybrał do dofinansowania niżej wymienione projekty złożone w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.01.2013 Warsztaty nt. rozliczania projektów dla przedsiębiorców

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na warsztaty nt. rozliczania projektów w ramach poddziałań skierowanych do przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2007-2013, które odbędą się 30 stycznia br. w Chorzowie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.01.2013 Transfer technologii i innowacji - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

15 stycznia br. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 01.03.00-091/10 dla Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.01.2013 Zmiana dla projektu kluczowego pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”

15 stycznia br. Zarząd Województwa Śląskiego uchylił Uchwałę nr 1058/44/IV/2011 z dnia 28.04.2011 r. w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku złożonego przez Miasto Szczyrk w ramach naboru nr PK-03.02.02-052/08.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.01.2013 Kolejna umowa podpisana w ramach Inicjatywy JESSICA na Śląsku

21 grudnia 2012 r. w Centrum Korporacyjnym Banku Ochrony Środowiska S. A. w Katowicach podpisano kolejną umowę o finansowanie inwestycji w ramach Inicajtywy JESSICA.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.01.2013 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 02.01.00-131/12 (Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne RPO WSL na lata 2007-2013).  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.01.2013 Infrastruktura rozwoju gospodarczego – wybrano projekty do dofinansowania

8 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął listy: rankingową oraz projektów wybranych do dofinansowania dla naboru nr 01.01.01-132/12, w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.01.2013 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania (gminy poniżej 50 tys. mieszkańców) dla naboru nr 05.03.00-108/11 w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, Priorytet V. Środowisko.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys