O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.12.2013 Infrastruktura rozwoju gospodarczego - lista projektów wybranych do dofinansowania

Zakończyła się ocena merytoryczno-techniczna projektów, złożonych w ramach konkursu nr 01.01.01-135/13 dla Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, typ projektu nr 2: kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mies...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.12.2013 Druga wersja Mandatu Negocjacyjnego Województwa Śląskiego do Kontraktu Terytorialnego

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 2828/301/IV/2013 przyjął drugą wersję Mandatu Negocjacyjnego Województwa Śląskiego, zawierającego propozycje przedsięwzięć strategicznych do Kontraktu Terytorialnego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.12.2013 Dworzec w nowej roli

Radzionkowski dworzec kolejowy, przez lata jedno z najważniejszych miejsc miasta, niebawem odzyska swoje znaczenie. Zmieni się jednak funkcja tego budynku i stanie się znów jednym z piękniejszych miejsc w mieście.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.12.2013 Rewitalizacja – „duże miasta” - ogłoszenie o konkursie

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta”, Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–20...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.12.2013 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne - ogłoszenie o konkursie

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne, Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.12.2013 Aktualizacja harmonogramu konkursów – nowe nabory

10 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2815/300/IV/2013 przyjął zaktualizowany indykatywny harmonogram konkursów RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.12.2013 Droga do inwestycji

9 grudnia br. została otwarta nowa droga do terenów inwestycyjnych przy Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefie Tyskiej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.12.2013 Rewitalizacja - duże miasta - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zmianie uległa lista rankingowa oraz lista projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu nr 06.02.01-094/10 dla Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.12.2013 Kopalnia Saturn w Czeladzi perłą Szlaku Zabytków Techniki dzięki RPO WSL

W październiku 2013 roku zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu i budową bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi i równocześnie z przebudową Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.12.2013 Konferencja „Fundusze europejskie dla przedsiębiorców województwa śląskiego – doświadczenia i perspektywy”

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości organizuje konferencję pt. „Fundusze europejskie dla przedsiębiorców województwa śląskiego – doświadczenia i perspektywy”
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.12.2013 Rewitalizacja – małe miasta - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.2.2. Rewitalizacja - małe miasta - RPO WSL nabór nr 06.02.02-101/10.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.12.2013 Rewitalizacja – duże miasta - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja - duże miasta - RPO WSL  nabór nr 06.02.01-093/10.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.12.2013 Infrastruktura placówek oświaty - wybrano projekty z listy rezerwowej

26 listopada 2013r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2650/297/IV/2013 wybrał do dofinansowania 4 projekty znajdujące się na listach rezerwowych w ramach naboru nr 08.02.00-007/08 Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 200...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.12.2013 Szkolenie z kontroli i trwałości projektów unijnych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL 2007-2013. Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej z kontrolą i trwałością projektów unijnych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.12.2013 Droga do SAG w Zawierciu otwarta!

W listopadzie br. zakończyła się budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys