O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


25.02.2013 Warsztaty z zakresu trwałości projektów inwestycyjnych

Wydział Rozwoju Regionalnego przygotowuje warsztaty z zakresu trwałości projektów inwestycyjnych, które będą prowadzone przez pracowników IZ RPO.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.02.2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ostrzega przed oszustami

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że nie prowadzi odpłatnej działalności usługowej w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.02.2013 Badanie dotyczące instrumentów finansowych w nowym okresie programowania

Informujemy, że w lutym br. zostanie przeprowadzone badanie ankietowe, którego celem jest określenie możliwości finansowania inwestycji z zakresu rozwoju obszarów miejskich przy pomocy instrumentów finansowych w nowym okresie programowania 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.02.2013 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach PRSC

Zarząd Województwa Śląskiego 31.01.2013 r. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr PRSC-02.01.00-12/08 (Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne RPO WSL na lata 2007-2013).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.02.2013 Rozwój elektronicznych usług publicznych – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 31.01.2013 r. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 02.02.00-128/12 (Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne RPO WSL na lata 2007-2013).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.02.2013 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 31 stycznia 2013 r. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 03.01.02-095/10 dla Poddziałania 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.02.2013 Transfer technologii i innowacji – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 31 stycznia 2013 r. przyjął zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 01.03.00-129/12 dla Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.02.2013 Transfer technologii i innowacji – aktualizacja listy wniosków po ocenie formalnej

W związku z zakończeniem oceny formalnej kolejnych projektów złożonych w ramach konkursu nr 01.03.00-133/12 dla Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji, zaktualizowano listę wniosków poddanych ocenie formalnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.02.2013 Nowe wytyczne unijne regulujące pomoc państwa dla projektów polegających na budowie/rozbudowie sieci szerokopasmowych

26 stycznia br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszono aktualną wersję Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys