O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


28.03.2013 Prace nad projektem RPO WSL 2014-2020

Wydziały Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego dziękują za aktywny udział w konsultacjach społecznych Wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.03.2013 Lokalna infrastruktura sportowa - aktualizacja listy rankingowej i listy projektów wybranych do dofinansowania

Komisja Oceny Projektów przeprowadziła ponowną ocenę merytoryczno-techniczną projektu pn.: „Remont i wyposażenie krytej pływalni i kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach”, złożonego przez Gminę Czerwionka-Leszczyny.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.03.2013 Transfer technologii i innowacji - zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania

12 marca 2013 r.  Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 01.03.00-118/11 dla Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.03.2013 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

12 marca br. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował Listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowe (nr naboru: 07.01.01-127/11).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.03.2013 Warsztaty z zakresu trwałości projektów inwestycyjnych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na warsztaty z zakresu trwałości projektów inwestycyjnych, które będą prowadzone przez pracowników IZ RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.03.2013 Apel w sprawie sprawnego rozliczania projektów

22 marca br. upływa termin kolejnej aktualizacji harmonogramów składania wniosków o płatność.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.03.2013 Lokalna infrastruktura sportowa – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

7 marca br. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa (nr naboru: 09.03.00-062/08).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.03.2013 Infrastruktura placówek oświaty - wybrano do dofinansowania projekty z list rezerwowych

7 marca br. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 2 projekty znajdujące się na listach rezerwowych w ramach naboru nr 08.02.00-007/08 Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.03.2013 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

5 marca br. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowe (nr naboru: 07.01.01-127/11).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.03.2013 Infrastruktura okołoturystyczna - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

28 lutego 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania i listy rezerwowej projektów w ramach naboru nr 03.02.02-121/11 dla Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.03.2013 Rewitalizacja – „duże miasta” – aktualizacja list: rankingowej oraz projektów wybranych do dofinansowania

W związku z przeprowadzeniem ponownej oceny projektu Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego, zmianie uległy listy: rankingowa oraz projektów wybranych do dofinansowania (nabór nr 06.0...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.03.2013 Rozwój elektronicznych usług publicznych – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 05.03.2013 r. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 02.02.00-128/12 (Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne RPO WSL na lata 2007-2013).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.03.2013 Transfer technologii i innowacji – wybrano projekty do dofinansowania

28 lutego 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął listy: rankingową oraz projektów wybranych do dofinansowania dla naboru nr 01.03.00-133/12, w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji, Priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.03.2013 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naborów: 05.03.00-089/10 oraz 05.03.00-108/11 dla Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Priorytetu V. Środowisko RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.03.2013 Nowa wersja Uszczegółowienia RPO WSL

28  lutego 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr  451/237/IV/2013 przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.03.2013 Warsztaty z rozliczania i kontroli projektów

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na warsztaty z zakresu rozliczania i kontroli projektów, które będą prowadzone przez pracowników Wydziału.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.03.2013 Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność

Od 4 marca do 22 marca 2013 r. będzie trwał kolejny okres wypełniania i przesyłania do Instytucji Zarządzającej harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.03.2013 RegioStars

Komisja Europejska organizuje już po raz 7 konkurs RegioStars, w którym nagradzane są najciekawsze  i najbardziej innowacyjne projekty dotyczące rozwoju regionalnego.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys