O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


19.04.2013 Konsultacje Projektu RPO WSL 2014-2020

Na podstawie Art. 19a pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz.712 z późn. zm.)  prowadzone są konsultacje  Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który został przyję...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.04.2013 Nowa wersja Uszczegółowienia RPO WSL

11 kwietnia 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.04.2013 Infrastruktura szkolnictwa wyższego – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

11 kwietnia 2013r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 08.01.00-067/09 dla Działania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.04.2013 Transfer technologii i innowacji - aktualizacja listy rankingowej

Zarząd Województwa Śląskiego 11 kwietnia 2013 r. zaktualizował listę rankingową projektów złożonychw ramach naboru nr 01.03.00-118/11 dla Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.04.2013 Ankieta w sprawie ogłoszenia dodatkowego konkursu

Instytucja Zarządzająca RPO WSL rozważa możliwość ogłoszenia w maju 2013 roku dodatkowego konkursu na dofinansowanie projektów w zakresie Kompleksowego uzbrojenia terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom, w ramach Poddziałania 1.1.1 Infras...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.04.2013 Warsztaty dla przedsiębiorców

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości organizuje 25 kwietnia w Chorzowie warsztaty nt. podpisywania umów o dofinansowanie oraz rozliczania projektów. Warsztaty skierowane są do przedsiębiorców realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.04.2013 Najczęstsze uchybienia dotyczące stosowania Prawa zamówień publicznych

Instytucja Zarządzająca po raz kolejny przygotowała katalog najczęstszych uchybień popełnianych przez beneficjentów w kontekście Prawa Zamówień Publicznych. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nim pod poniższym linkiem.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.04.2013 Rozwój elektronicznych usług publicznych - aktualizacja listy rankingowej oraz rezerwowej projektów

Zarząd Województwa Śląskiego 4 kwietnia zaktualizował listy: rankingową oraz  rezerwową projektów w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych (nabór nr 02.02.00-128/12).  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.04.2013 Lokalna infrastruktura sportowa – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 676/246/IV/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa (nr naboru: 09.03.00-062/09).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.04.2013 Lokalna infrastruktura sportowa – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 4 kwietnia 2013r. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa (nr naboru: 09.03.00-062/09).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.04.2013 Zaproszenie na konferencję

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje 10 kwietnia br. konferencję pn. „Determinanty rozwoju miast w kontekście polityki miejskiej po roku 2013”, która odbędzie się w Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.04.2013 Nabór wniosków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa

W związku z wyczerpaniem możliwości udzielania dofinansowania do projektów z zakresu lecznictwa otwartego i zamkniętego w ramach RPO WSL 2007-2013, informujemy o innych źródłach ich finansowania.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.04.2013 Analiza prawna – informacje dla beneficjentów Działania 2.1.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego zachęca beneficjentów realizujących projekty polegające na budowie sieci szerokopasmowych do zapoznania się z przygotowaną na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji analizą prawną dotyczącą zajęcia pasa drogowe...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys