O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


29.05.2013 Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność

Od 3 do 21 czerwca 2013 r. będzie trwał kolejny okres wypełniania i przesyłania do Instytucji Zarządzającej harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.05.2013 Lokalna infrastruktura sportowa – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania oraz projekt wybrany warunkowo

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1087/256/IV/2013 z dnia 21 maja 2013r. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa (nr naboru: 09.03.00-062/09).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.05.2013 Inwestycje miejskie w nowej perspektywie – zapowiedź konkursów

22-23 maja br. w Warszawie miała miejsce konferencja organizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a dedykowana jednostkom samorządu terytorialnego której tematem było Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Uczestnicy dyskutowali o możliwościach wsparcia inwestycji w obszarach miejskic...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.05.2013 Infrastruktura placówek oświaty - wybrano do dofinansowania projekty z list rezerwowych

21 maja br. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 2 projekty znajdujące się na listach rezerwowych w ramach naboru nr 08.02.00-007/08 Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.05.2013 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

21 maja br. Zarząd Województwa Śląskiego dokonał aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy projektów rezerwowych w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej (nr naboru: 07.01.01-127/11).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.05.2013 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne – wybór projektów z listy rezerwowej

Zarząd Województwa Śląskiego 21.05.2013r. Uchwałą nr 1075/256/IV/2013 zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania i listę projektów rezerwowych w ramach naboru nr 03.02.02-121/11 dla Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.05.2013 „Browar Mariacki” w Katowicach piątą inwestycją z Inicjatywy JESSICA na Śląsku

13 maja 2013 r. została podpisana V umowa o pożyczkę z ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.05.2013 Infrastruktura kultury – aktualizacja listy wniosków poddanych ocenie formalnej

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę wniosków poddanych ocenie formalnej w ramach naboru nr 04.01.00-051/08 dla Działania 4.1. Infrastruktura kultury.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.05.2013 Promocja turystyki - aktualizacja listy wniosków poddanych ocenie formalnej

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę wniosków poddanych ocenie formalnej w ramach naboru nr 03.04.00-079/09 dla Działania 3.4 Promocja turystyki.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.05.2013 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – konsultacje regionalne

W związku z trwającymi pracami nad Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR) dotyczącym innowacyjności oraz badań naukowych w kontekście ich korelacji ze sferą przedsiębiorstw, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zapraszają na konsultacje spo...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.05.2013 Infrastruktura kultury - wybrano do dofinansowania projekty z list rezerwowych

14 maja 2013 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr 1020/254/IV/2013 o dodatkowym wyborze projektów do dofinansowania oraz aktualizacji list rezerwowych, w ramach naboru nr 04.01.00-051/08 Działanie 4.1. Infrastruktura kultury, Priorytet IV Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Woj...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.05.2013 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 01.01.01-135/13

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Program...
www.rpo.slaskie.pl - konkursy
17.05.2013 Infrastruktura rozwoju gospodarczego - ogłoszenie o konkursie

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Op...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.05.2013 Zmiana harmonogramu konkursów – nowy nabór

14 maja 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1017/254/IV/2013 przyjął zaktualizowany indykatywny harmonogram konkursów RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.05.2013 Rewitalizacja – małe miasta - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.2.2. Rewitalizacja - „małe miasta" RPO WSL (nabór nr 06.02.02-101/10).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys