O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.08.2013 Już niebawem podejrzysz rośliny w Radzionkowie

23 maja br. miało miejsce przekazanie placu budowy, na którym powstanie budynek Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.08.2013 Śląskie - tu się inwestuje

1 września br. ruszy kampania promocyjna terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.08.2013 Dąbrowa Górnicza doczeka się nowoczesnego centrum hotelowego

22 sierpnia br. Bank Ochrony Środowiska podpisał dziewiątą w województwie śląskim umowę w ramach Inicjatywy JESSICA.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.08.2013 Infrastruktura kultury - zaktualizowano listę projektów rezerwowych

27 sierpnia 2013 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr 1904/279/IV/2013 o aktualizacji list rezerwowych, w ramach naboru nr 04.01.00-069/09 Działanie 4.1. Infrastruktura kultury, Priorytet IV Kultura RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.08.2013 Infrastruktura kultury - wybrano do dofinansowania projekty z list rezerwowych

27 sierpnia 2013 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr 1905/279/IV/2013 o dodatkowym wyborze projektów do dofinansowania oraz aktualizacji list rezerwowych, w ramach naboru nr 04.01.00-051/08 Działanie 4.1. Infrastruktura kultury, Priorytet IV Kultura RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.08.2013 Rusza rekrutacja do subregionalnych warsztatów w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020

Zapraszamy do udziału w warsztatach dot. rewitalizacji i edukacji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.08.2013 Konferencja konsultacyjna RPO WSL 2014-2020

4 września br. w Katowicach odbędzie się konferencja konsultacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.08.2013 Szkolenie z promocji projektów unijnych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL 2007-2013. Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej z promocją projektów unijnych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.08.2013 Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność

Od dnia 28 sierpnia do dnia 13 września 2013 r. będzie trwał kolejny okres wypełniania i przesyłania do IZ harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.08.2013 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 1833/277/IV/2013 z dnia 13.08.2013 roku, zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr: PK-07.01.02-134/12 (z zakresu usuwania skutków powodzi).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.08.2013 Nowa wersja Uszczegółowienia

13 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1841/277/IV/2013 przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.08.2013 Dowiedz się więcej o DTŚ

Gliwicka budowa Drogowej Trasy Średnicowej doczekała się własnej strony internetowej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.08.2013 Szkolenie z kontroli i trwałości projektów unijnych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL 2007-2013. Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej z kontrolą i trwałością projektów unijnych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.08.2013 Konsultacje Prognozy oddziaływania na środowisko

W nawiązaniu do trwających od 5 sierpnia 2013 r. konsultacji drugiej wersji Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 19 sierpnia 2013 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu Regionalnego Programu Operacyjne...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.08.2013 Prognoza oddziaływania na środowisko dla Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

13 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął do konsultacji Prognozę oddziaływania na środowisko dla Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.08.2013 Wybierz Najlepszą przestrzeń publiczną

Internauci mogą wybrać najlepsze rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.08.2013 Radzionkowska Karolinka niebawem wypięknieje

W ostatnim czasie Gmina Radzionków rozpoczęła realizację projektu pn. "Przebudowa sali widowiskowej i zaplecza technicznego w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie", na które pozyskała dofinansowanie unijne z RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.08.2013 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (nabór nr PRSC-02.01.00-12/08).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.08.2013 Nowa edycja klastra

W lipcu br. ruszyła kontynuacja projektu, dzięki któremu powstał Śląski Klaster Dizajnu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.08.2013 Powrót ELKI

Któż z nas nie pamięta ELKI – swego czasu wizytówki Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, przyciągającej turystów nie tylko z województwa śląskiego, ale z całej Polski.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.08.2013 Informacja dotycząca zwrotu środków finansowych dokonywanych przez Beneficjentów RPO WSL

Instytucja Zarządzająca RPO WSL na lata 2007-2013, dbając o sprawne wyjaśnianie i rozliczanie dokonywanych zwrotów środków finansowych, przypomina Beneficjentom RPO WSL, że niewykorzystaną część zaliczki nalezy zwrócić, doknując przelewu na odpowiedni rachunek bankowy.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.08.2013 Wsparcie dla zwolnionych na Śląsku

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wystąpiło do Komisji Europejskiej o 2,5 mln euro wsparcia z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc osobom zwolnionym na Śląsku w firmie Fiat Auto Poland S.A. oraz w przedsiębiorstwach z nią powiązanych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.08.2013 Konsultacje drugiej wersji Projektu RPO WSL 2014-2020

Na podstawie Art. 19a pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz.712 z późn. zm.) prowadzone są konsultacje Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który został przyjęty u...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.08.2013 Zobacz Moc Efektów na ŚLĄSKU!

Co łączy Muzeum Chopina i Centrum Kopernika z autostradą A1, czy obwodnicą Żyrardowa? Port Lotniczy w Katowicach z Centrum Nowych Technologii Ochota Uniwersytetu Warszawskiego i farmą wiatrową na Pomorzu?
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.08.2013 Eurolider 2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło V edycję konkursu EUROLIDER, którego celem jest wyróżnienie osób, które - sięgając po Fundusze Europejskie - prowadzą różnorodne przedsięwzięcia i zmieniają na lepsze otaczającą rzeczywistość.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys