O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


31.10.2014 Zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1973/375/IV/2014 z dnia 28 października 2014 r. dokonał wyboru do dofinansowania kolejnego projektu z listy rezerwowej w ramach naboru nr: 07.01.02.00-082/09, Podziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.10.2014 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 03.02.02-137/13

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1974/375/IV/2014 z 28.10.2014r. dokonał aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 03.02.02-137/13 dla Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.10.2014 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie pn. „Środa z Funduszami dla jednostek naukowych"

Zapraszamy na cykl zainicjowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pn. „Środa z Funduszami...". Podczas bezpłatnych spotkań prowadzonych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich zostaną zaprezentowane podstawowe założenia, zasady, cele wykorzystywania środków unijnych w rozpoczynającej ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.10.2014 Środowisko – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1874/372/IV/2014 z 14 października 2014 r. dokonał wyboru do dofinansowania następujących projektów:
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.10.2014 Infrastruktura rozwoju gospodarczego – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1871/372/IV/2014 z 14.10.2014r. dokonał aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 01.01.01-132/12 dla Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.10.2014 Ruszaj śladem projektów unijnych

Uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym „Śladem projektów unijnych”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.10.2014 Muzeum Śląskie nominowane do prestiżowej nagrody

Nowa siedziba Muzeum Śląskiego, obok sześciu innych obiektów o dużym znaczeniu dla kultury, została wybrana do reprezentowania Polski w organizowanym co dwa lata konkursie Mies van der Rohe Award 2015, w którym przyznaje się „European Union Prize for Contemporary Architecture”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.10.2014 Mobilny Punkt Informacyjny w Siemianowicach Śląskich

Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.10.2014 Śląsk kulturalnym regionem Europy

W jakim zakresie instytucje kultury na Śląsku korzystają z funduszy europejskich? Jakie projekty otrzymały unijne wsparcie? Co się zmieniło w śląskiej kulturze w latach 2007-2013 i co mogą zyskać instytucje kulturalne regionu w ramach nowego programu operacyjnego na lata 2014-2020?
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.10.2014 Partnerstwo Publiczno-Prywatne - konferencja

22 października br. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbędzie się konferencja pt. "Jak przygotować projekt PPP. Rola analiz przedrealizacyjnych na przykładzie projektów w sektorach ochrony zdrowia i dróg samorządowych".
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.10.2014 Otwarcie Muzeum Powstań Śląskich tuż, tuż…

Trwają ostatnie prace wykończeniowe ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.10.2014 Stan prac nad Programem Regionalnym

Prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 weszły w ostatnią, decydującą fazę.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.10.2014 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Uchwałą nr 1845/371/IV/2014 z 07 października 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania (nabór nr 02.01.00-110/11, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WSL 2007-2013).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.10.2014 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 03.02.02-137/13

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1842/371/IV/2014 z 07.10.2014r. dokonał aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 03.02.02-137/13 dla Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.10.2014 Podsumowanie konsultacji społecznych Uzupełnienia Prognozy Oddziaływania na Środowisko Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja 5.1 z późniejszymi zmianami).

30 września 2014 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych Uzupełnienia Prognozy Oddziaływania na Środowisko Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja 5.1 z późniejszymi zmianami).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.10.2014 Szkolenie w zakresie pomocy publicznej

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL 2007-2013. Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej z pomocą publiczną.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.10.2014 Mobilny Punkt Informacyjny w Jaworznie

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.10.2014 Mobilny Punkt Informacyjny w Zabrzu

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.10.2014 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 03.02.02-137/13

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej dla konkursu nr 03.02.02-137/13 w ramach Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1794/369/IV/2014 z 30.09.2014r. dokonał aktualizacji listy rankingowej projektów - po ocenie merytor...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.10.2014 Szkolenie z trwałości i archiwizacji w projektach unijnych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL 2007-2013. Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej z trwałością i archiwizacją.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys