O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


22.08.2014 Konsultacje Uzupełnienia Prognozy Oddziaływania na Środowisko

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o rozpoczęciu w dniu 25 sierpnia 2014 roku konsultacji społecznych Uzupełnienia Prognozy Oddziaływania na Środowisko Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja 5.1 z późniejszymi zmianami), które potrwają do 15 w...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.08.2014 Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy rezerwowej

Uchwałą nr 1520/356/IV/2014 z 12 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę rezerwową w ramach naboru nr 02.02.00-128/12.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.08.2014 Zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową

Pojawiające się w ramach Priorytetu VII. Transport oszczędności pozwoliły na przeprowadzenie wyboru kolejnych inwestycji z listy rezerwowej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.08.2014 Informacja dla beneficjentów realizujących projekty ingerujące w elewację budynków

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi postępowania w trakcie prac remontowych i termomodernizacyjnych, które mogą zagrażać siedliskom ptaków gatunków chronionych. Informacja ta została przekazana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.08.2014 Aktualizacja drugiej wersji Mandatu Negocjacyjnego Województwa Śląskiego do Kontraktu Terytorialnego

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 12 sierpnia br. Uchwałą Nr 1517/356/IV/2014 przyjął aktualizację drugiej wersji Mandatu Negocjacyjnego Województwa Śląskiego, zawierającego propozycje przedsięwzięć strategicznych do Kontraktu Terytorialnego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.08.2014 Nowe możliwości finansowania projektów w sektorze transportu

We wrześniu br. Komisja Europejska planuje ogłoszenie pierwszego konkursu na dofinansowanie projektów transportowych ze środków CEF (Connecting Europe Facility – instrument Łącząc Europę).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.08.2014 Trwa nabór projektów PPP z sektora efektywności energetycznej

Mając na uwadze Plan pracy Platformy PPP na 2014 r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło nabór projektów PPP z sektora efektywności energetycznej dla podmiotów sektora publicznego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.08.2014 Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność

Od dnia 18 sierpnia do dnia 27 sierpnia 2014 r. będzie trwał kolejny okres wypełniania i przesyłania do IZ harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.08.2014 Dzięki JESSICA popływasz na Skałce

W piątek 1 sierpnia miało miejsce urocyzste otwarcie kąpieliska „Skałka” w Świętochłowicach. Jest to pierwszy w Polsce ekologiczny basen miejski.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys