O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.10.2015 Rewitalizacja a smart city

Podsumowanie konferencji dot. rewitalizacji w ramach RPO WSL 2014-2020. Jak skutecznie rewitalizować śląskie miasta? Jak łączyć ożywienie społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne? Jak wreszcie tworzyć mądrze zarządzane, inteligentne miasta? Pogłębionej i rzeczowej analizie tych zagadnień poświęcon...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.10.2015 Wydłużenie terminu składania wniosków

Nabory projektów, w których terminy na złożenie wniosków mijają odpowiednio - 30 października oraz 3 listopada br. - zostały wydłużone ze względu na stwierdzone czasowe ograniczenie w dostępie do systemu informatycznego generującego wnioski o dofinansowanie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.10.2015 Zainwestuj w siebie, pracownika, firmę! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020

Jak najpełniej wspierać politykę województwa śląskiego wobec poprawy zdolności adaptacyjnych w regionie do zmian zachodzących w gospodarce? Jak zmotywować pracownika do efektywnej pracy? Jak inwestować, by osiągnąć sukces? Na te pytania odpowiedzą eksperci i beneficjenci Europejskiego Funduszu Społe...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.10.2015 Na dwóch kółkach śladem unijnych projektów

W niedzielne popołudnie 25 października br. Wydział Rozwoju Regionalnego zorganizował rodzinny rajd rowerowy Razem zmieniamy Śląskie! Razem zwiedzamy Śląskie – rowerem po unijnych projektach. Sprzyjająca jesienna aura zachęciła do wzięcia w nim udziału całe rodziny – w sumie na starcie zjawiła się p...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.10.2015 Przedsiębiorczy czyli... jak wykorzystać talent, by osiągnąć sukces!

Podczas konferencji Bądź przedsiębiorczy! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020 przedsiębiorczy mieszkańcy śląskiego opowiadali o swoich zawodowych realizacjach, eksperci debatowali nad zmianą rynku pracy na lepsze, a prof. Witold Orłowski mówił o tym, jak Polska może wykorzystać talenty Polaków.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.10.2015 Przekaz na żywo konferencji: Rewitalizacja a smart city

Rewitalizacja a smart city. Czy „smart” rewitalizacja się opłaca przy wykorzystaniu środków RPO WSL 2014-2020? Zapraszamy do oglądania transmisji on-line 27 października 2015 r., 9:30 – 15:00
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.10.2015 Europotyczki z ortografią!

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.10.2015 Zaproszenie do konsultacji społecznych

Cykl bezpłatnych szkoleń ułatwiających prawidłowe prowadzenie  i rozliczanie projektów
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.10.2015 Planujesz realizować projekty w ramach RPO WSL 2014-2020? Ta oferta jest dla Ciebie!

W związku ze zwiększoną liczbą rozmów telefonicznych wymagających udzielania wielu informacji oraz dużą liczbą pytań telefonicznych kierowanych do Punktu Kontaktowego EFS w Wojewódzkim Urząd Pracy w Katowicach informujemy Państwa o dyżurze telefonicznym zaplanowanym na 21 i 22 października (środa i ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.10.2015 Wydłużony dyżur telefoniczny Punktu Kontaktowego EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Instytucja Zarządzająca przedstawia harmonogram etapów oceny projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.10.2015 Harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.08.01.03.IZ.01-24-014/15

Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska podpisały porozumienie w sprawie uzupełnienia dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.10.2015 Śląskie będzie lepiej wykorzystywać energię

Jednym z najważniejszych narzędzi rozwoju miast jest rewitalizacja, obejmująca działania z zakresu infrastruktury, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, których celem jest ożywienie, poprawa funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia na danym obszarze.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.10.2015 Konferencja „Rewitalizacja a smart city. Czy ‘smart’ rewitalizacja się opłaca przy wykorzystaniu środków RPO WSL 2014-2020?”

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego informuje, że 06.10.2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził wzór wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczącego projektów współfinansowanych z ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.10.2015 Wniosek o płatność w ramach RPO WSL 2014-2020 dla projektów dofinansowanych z EFS

Jak najpełniej wspierać politykę województwa śląskiego wobec poprawy zdolności adaptacyjnych w regionie do zmian zachodzących w gospodarce? Jak zmotywować pracownika do efektywnej pracy? Jak inwestować, by osiągnąć sukces? Na te pytania odpowiedzą eksperci i beneficjenci Europejskiego Funduszu Społe...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.10.2015 Zainwestuj w siebie, pracownika, firmę! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020

Ponad 150 uczniów z 30 szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego stanęło 12 października w ortograficzne szranki. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się tego dnia siódma edycja Eurodyktanda. Na młodych Europejczyków czekał podchwytliwy tekst najeżony ję...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.10.2015 Europotyczki z ortografią!

Razem zmieniajmy Śląskie! Kampania informująca o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.10.2015 Razem zmieniamy Śląskie!

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.10.2015 Planujesz realizować projekty w ramach RPO WSL 2014-2020? Ta oferta jest dla Ciebie!

Cykl bezpłatnych szkoleń ułatwiających prawidłowe prowadzenie  i rozliczanie projektów
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.10.2015 Wydłużony dyżur telefoniczny Punktu Kontaktowego EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

W związku ze zwiększoną liczbą rozmów telefonicznych wymagających udzielania wielu informacji oraz dużą liczbą pytań telefonicznych kierowanych do Punktu Kontaktowego EFS w Wojewódzkim Urząd Pracy w Katowicach informujemy Państwa o dyżurze telefonicznym zaplanowanym na 21 i 22 października (środa i ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.10.2015 Harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.08.01.03.IZ.01-24-014/15

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Instytucja Zarządzająca przedstawia harmonogram etapów oceny projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.10.2015 Śląskie będzie lepiej wykorzystywać energię

Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska podpisały porozumienie w sprawie uzupełnienia dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.10.2015 Konferencja „Rewitalizacja a smart city. Czy ‘smart’ rewitalizacja się opłaca przy wykorzystaniu środków RPO WSL 2014-2020?”

Jednym z najważniejszych narzędzi rozwoju miast jest rewitalizacja, obejmująca działania z zakresu infrastruktury, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, których celem jest ożywienie, poprawa funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia na danym obszarze.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.10.2015 Wniosek o płatność w ramach RPO WSL 2014-2020 dla projektów dofinansowanych z EFS

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego informuje, że 06.10.2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził wzór wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczącego projektów współfinansowanych z ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.10.2015 Zainwestuj w siebie, pracownika, firmę! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020

Jak najpełniej wspierać politykę województwa śląskiego wobec poprawy zdolności adaptacyjnych w regionie do zmian zachodzących w gospodarce? Jak zmotywować pracownika do efektywnej pracy? Jak inwestować, by osiągnąć sukces? Na te pytania odpowiedzą eksperci i beneficjenci Europejskiego Funduszu Społe...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.10.2015 Europotyczki z ortografią!

Ponad 150 uczniów z 30 szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego stanęło 12 października w ortograficzne szranki. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się tego dnia siódma edycja Eurodyktanda. Na młodych Europejczyków czekał podchwytliwy tekst najeżony ję...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.10.2015 Razem zmieniamy Śląskie!

Razem zmieniajmy Śląskie! Kampania informująca o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.10.2015 Ogłoszenie Konkursu w ramach Podziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym RPO WSL 2014-2020

8 października 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne  Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.10.2015 Czas na Eurodyktando 2015!

12 października 2015 r. o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (ul. Bankowa 11b) w Katowicach uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego zmierzą się z Eurodyktandem. Gościem specjalnym wydarzenia będą prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa i dr Przemysław Dębniak z Instytutu Ję...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.10.2015 Rodzinny rajd rowerowy po projektach unijnych

Lubisz sport, a w szczególności jazdę na rowerze, zapraszamy Cię na rodzinny rajd rowerowy po projektach unijnych dofinansowanych z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.10.2015 Czas na Eurodyktando 2015!

12 października 2015 r. o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (ul. Bankowa 11b) w Katowicach uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego zmierzą się z Eurodyktandem. Gościem specjalnym wydarzenia będzie prof. Jadwiga Wasiakowa z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.10.2015 Zapraszamy na konferencję Bądź przedsiębiorczy! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020

Aktywizacja zawodowa jest najważniejszym celem polityki zatrudnieniowej. Bezrobocie to nie tylko główny problem śląskiego rynku pracy, ale także poważna bariera rozwoju całego województwa. O tym jak pobudzić rozwój społeczno-ekonomiczny regionu za pomocą środków unijnych debatować będę eksperci i be...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.10.2015 Zakończono nabór wniosków - Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1

W związku z zakończeniem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 (Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych), Instytucja Zarządzająca RPO WSL na lata 2014-2020 publikuje listę wniosków o dofina...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys