O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


28.11.2015 Wizyty studyjne z warsztatem Design Thinking- rektrutacja rozpoczęta zapraszamy

Planujesz realizować projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w części Europejskiego Funduszu Społecznego? Jeśli tak, musisz wziąć udział w wizytach studyjnych u beneficjentów EFS. Dowiesz się jak i czy warto sięgać po środki unijne. Dodatkowo nauczysz się...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.11.2015 Ogłoszono nabór do Konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15 w ramach RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) ul. Juliusza Ligonia 46, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie sp...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.11.2015 Ogłoszenie o wynikach konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) publikuje zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego Listy projektów wybranych do dofinansowania stanowiące wyniki konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne  Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w region...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.11.2015 Wizyty studyjne z warsztatem Design Thinking

Planujesz realizować projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w części Europejskiego Funduszu Społecznego? Jeśli tak, musisz wziąć udział w wizytach studyjnych u beneficjentów EFS. Dowiesz się jak i czy warto sięgać po środki unijne. Dodatkowo nauczysz się...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.11.2015 Co z tą ekonomią społeczną - czyli jak zostać przedsiębiorcą społecznym

Ekonomię społeczną tworzą ludzie, którzy angażują się w nietypowe przedsięwzięcia, przecierają nowe szlaki i wyszukują nisze dla swoich działań. To ciężka praca, pełna wzlotów i upadków, ale i ciekawych historii zakończonych sukcesem. Niektóre z nich można było usłyszeć podczas konferencji „Zostań p...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.11.2015 Listy wniosków złożonych w ramach działania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT

Instytucja Zarządzająca przedstawia listę wniosków złozonych w konkursie o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.11.2015 Wyrusz wirtualnie na unijny szlak

Jesienno-zimowa aura raczej mało sprzyja wycieczkom po okolicy, choćby tej najbliższej. Takiego problemu nie stwarza natomiast interaktywne podróżowanie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.11.2015 Poznawaj projekty – wygrywaj nagrody

Przez najbliższe tygodnie warto uważniej słuchać Antyradia, popularnej regionalnej stacji radiowej. Na jej falach w okresie od 16 listopada do 11 grudnia br. emitowana jest bowiem akcja pod hasłem „Śląskie do przodu!”. Hasło to od kilku już lat patronuje serii albumów poświęconych wybranym projektom...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.11.2015 Zmiana Regulaminu Konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.11.2015 VIII Targi Funduszy - Europejskich Fundusze Europejskiego dla Ciebie

Poznaj ofertę regionalną w zakresie środków unijnych, weź udział w konkursach, zapisz się na warsztaty dla potencjalnych beneficjentów – to wszystko w ramach VIII Targów Funduszy Europejskich.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.11.2015 Zmiana terminu naboru projektów

Przesunięciu ulega termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego (poddziałania: 12.2.1 i 12.2.2).  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.11.2015 Wydłużenie terminu naboru projektów

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.11.2015 Zmiana w Regulaminie Konkursu ramach Poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca informuje o zmianach w Regulaminie Konkursu  nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 w ramach Poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.11.2015 Zostań przedsiębiorcą społecznym! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020 - zapraszamy do udziału w konferencji

Jak założyć przedsiębiorstwo społeczne? Co zrobić by działało z sukcesem? Dlaczego warto sięgać po dotacje unijne? Odpowiedzi na te pytania poznamy już 20 listopada 2015 r. podczas konferencji pn. „Zostań przedsiębiorcą społecznym! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.11.2015 Zaktualizowana lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach Konkursu RPSL.08.01.03-24-014/15

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Konkursu nr RPSL.08.01.03-24-014/15, IZ przedstawia zaktualizowaną listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.11.2015 Wyniki oceny formalnej w ramach Konkursu RPSL.08.01.03-24-014/15

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.11.2015 Ruszyła rejestracja podmiotów w Rejestrze Usług Rozwojowych

W dniu dzisiejszym, tj. 9 listopada br., uruchomiona została rejestracja podmiotów świadczących usługi rozwojowe w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR) – ogólnopolskiej, internetowej bazie ofert usług rozwojowych szkoleniowych i doradczych, administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczośc...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.11.2015 Inwestycja w pracownika - to się opłaca!

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.11.2015 Fundusze Europejskiego dla Ciebie

Poznaj ofertę regionalną w zakresie środków unijnych, weź udział w konkursach, zapisz się na warsztaty dla potencjalnych beneficjentów – to wszystko w ramach VIII Targów Funduszy Europejskich.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.11.2015 Przedłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu 'Śląskie. Inwestujemy w talenty - I edycja'.

Zarząd Województwa zdecydował o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach konkursu infrastruktura wychowania przedszkolnego, organizowanego dla inwestycji zintegrowanych subregionu zachodniego, północnego i południowego (działanie 12.1.2.)
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.11.2015 Zmiana Regulaminu Konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15

Ekonomię społeczną tworzą ludzie, którzy angażują się w nietypowe przedsięwzięcia, przecierają nowe szlaki i wyszukują nisze dla swoich działań. To ciężka praca, pełna wzlotów i upadków, ale również ciekawych historii zakończonych sukcesem.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.11.2015 Wydłużenie terminu naboru projektów

W związku z dużą liczbą pytań telefonicznych kierowanych do Punktu Kontaktowego EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach informujemy Państwa o dyżurze telefonicznym zaplanowanym na 5 i 6 listopada br. (czwartek i piątek).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.11.2015 Zostań przedsiębiorcą społecznym! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Konkursu nr RPSL.08.01.03-24-014/15, IZ przedstawia listę projektów rekomendowanych do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.11.2015 Wydłużony dyżur telefoniczny Punktu Kontaktowego EFS w dniach 5 – 6 listopada br.

Jak mądrze i efektywnie inwestować środki unijne w siebie, pracownika, firmę? Odpowiedzi na te pytania udzielali eksperci oraz przedstawiciele przedsiębiorstw podczas konferencji 'Zainwestuj w siebie, pracownika, firmę! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020'. Gość specjalny wydarzenia - prof. An...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.11.2015 Wyniki oceny formalnej w ramach Konkursu RPSL.08.01.03-24-014/15

W związku z problemem ustalenia linii demarkacyjnej dla Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Śląskiego podjął uch...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.11.2015 Inwestycja w pracownika - to się opłaca!

Podsumowanie konferencji dot. rewitalizacji w ramach RPO WSL 2014-2020. Jak skutecznie rewitalizować śląskie miasta? Jak łączyć ożywienie społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne? Jak wreszcie tworzyć mądrze zarządzane, inteligentne miasta? Pogłębionej i rzeczowej analizie tych zagadnień poświęcon...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.11.2015 Rewitalizacja a smart city

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.11.2015 Zmiana Reulaminu Konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15

Zarząd Województwa zdecydował o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach konkursu infrastruktura wychowania przedszkolnego, organizowanego dla inwestycji zintegrowanych subregionu zachodniego, północnego i południowego (działanie 12.1.2.)
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.11.2015 Wydłużenie terminu naboru projektów

Ekonomię społeczną tworzą ludzie, którzy angażują się w nietypowe przedsięwzięcia, przecierają nowe szlaki i wyszukują nisze dla swoich działań. To ciężka praca, pełna wzlotów i upadków, ale również ciekawych historii zakończonych sukcesem.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.11.2015 Zostań przedsiębiorcą społecznym! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020

W związku z dużą liczbą pytań telefonicznych kierowanych do Punktu Kontaktowego EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach informujemy Państwa o dyżurze telefonicznym zaplanowanym na 5 i 6 listopada br. (czwartek i piątek).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.11.2015 Wydłużony dyżur telefoniczny Punktu Kontaktowego EFS w dniach 5 – 6 listopada br.

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Konkursu nr RPSL.08.01.03-24-014/15, IZ przedstawia listę projektów rekomendowanych do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.11.2015 Wyniki oceny formalnej w ramach Konkursu RPSL.08.01.03-24-014/15

Jak mądrze i efektywnie inwestować środki unijne w siebie, pracownika, firmę? Odpowiedzi na te pytania udzielali eksperci oraz przedstawiciele przedsiębiorstw podczas konferencji 'Zainwestuj w siebie, pracownika, firmę! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020'. Gość specjalny wydarzenia - prof. An...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.11.2015 Inwestycja w pracownika - to się opłaca!

W związku z problemem ustalenia linii demarkacyjnej dla Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Śląskiego podjął uch...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.11.2015 Anulowanie konkursu w ramach Działania 11.3 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych RPO WSL na lata 2014-2020

Podsumowanie konferencji dot. rewitalizacji w ramach RPO WSL 2014-2020. Jak skutecznie rewitalizować śląskie miasta? Jak łączyć ożywienie społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne? Jak wreszcie tworzyć mądrze zarządzane, inteligentne miasta? Pogłębionej i rzeczowej analizie tych zagadnień poświęcon...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.11.2015 Rewitalizacja a smart city

Nabory projektów, w których terminy na złożenie wniosków mijają odpowiednio - 30 października oraz 3 listopada br. - zostały wydłużone ze względu na stwierdzone czasowe ograniczenie w dostępie do systemu informatycznego generującego wnioski o dofinansowanie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.11.2015 Wydłużenie terminu składania wniosków

Jak najpełniej wspierać politykę województwa śląskiego wobec poprawy zdolności adaptacyjnych w regionie do zmian zachodzących w gospodarce? Jak zmotywować pracownika do efektywnej pracy? Jak inwestować, by osiągnąć sukces? Na te pytania odpowiedzą eksperci i beneficjenci Europejskiego Funduszu Społe...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.11.2015 Wydłużenie terminu naboru projektów

Zarząd Województwa zdecydował o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach konkursu infrastruktura wychowania przedszkolnego, organizowanego dla inwestycji zintegrowanych subregionu zachodniego, północnego i południowego (działanie 12.1.2.)
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.11.2015 Zostań przedsiębiorcą społecznym! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020

Ekonomię społeczną tworzą ludzie, którzy angażują się w nietypowe przedsięwzięcia, przecierają nowe szlaki i wyszukują nisze dla swoich działań. To ciężka praca, pełna wzlotów i upadków, ale również ciekawych historii zakończonych sukcesem.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.11.2015 Wydłużony dyżur telefoniczny Punktu Kontaktowego EFS w dniach 5 – 6 listopada br.

W związku z dużą liczbą pytań telefonicznych kierowanych do Punktu Kontaktowego EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach informujemy Państwa o dyżurze telefonicznym zaplanowanym na 5 i 6 listopada br. (czwartek i piątek).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.11.2015 Wydłużony dyżur telefoniczny Punktu Kontaktowego EFS w dniach 5 – 6 listopada br.

W związku ze zwiększoną liczbą rozmów telefonicznych wymagających udzielania wielu informacji oraz dużą liczbą pytań telefonicznych kierowanych do Punktu Kontaktowego EFS w Wojewódzkim Urząd Pracy w Katowicach informujemy Państwa o dyżurze telefonicznym zaplanowanym na 5 i 6 listopada (czwartek i pi...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.11.2015 Wyniki oceny formalnej w ramach Konkursu RPSL.08.01.03-24-014/15

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Konkursu nr RPSL.08.01.03-24-014/15, IZ przedstawia listę projektów rekomendowanych do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.11.2015 Inwestycja w pracownika - to się opłaca!

Jak mądrze i efektywnie inwestować środki unijne w siebie, pracownika, firmę? Odpowiedzi na te pytania udzielali eksperci oraz przedstawiciele przedsiębiorstw podczas konferencji 'Zainwestuj w siebie, pracownika, firmę! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020'. Gość specjalny wydarzenia - prof. An...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.11.2015 Anulowanie konkursu w ramach Działania 11.3 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych RPO WSL na lata 2014-2020

W związku z problemem ustalenia linii demarkacyjnej dla Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Śląskiego podjął uch...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys