O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


27.02.2015 Spotkania subregionalne dotyczące Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WSL 2014-2020.

Od 9 do 20 marca br. z inicjatywy Wydziału Rozwoju Regionalnego, Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w Częstochowie, Rybniku, Bielsku-Białej i Katowicach odbędzie się cykl spotkań subregionalnych. Spotkania będą poświęcone Szczegółowemu ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.02.2015 Lokalna infrastruktura sportowa - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania.

Uchwałą nr 216/18/V/2015 z dnia 26 lutego 2015r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania (nabór nr 09.03.00 062/08 Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja RPO WSL 2007-2013).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.02.2015 Główny Punkt Informacji Funduszy Europejskich na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacji.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zaprasza wszystkie zainteresowane strony do skorzystania z usług sieci PIFE, które będą świadczone w trakcie XVII Ogólnopolskich Targów Edukacji w katowickim „Spodku”. Stoisko PIFE będzie dostępne w dniach 3 i 5 marca w godzinach od 10.00 ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.02.2015 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 03.02.02-137/13

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 215/18/V/2015 z 25.02.2015r. dokonał aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 03.02.02-137/13 dla Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne. Zgromadzone środki w ramach Priorytetu III. Turystyka ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.02.2015 Ocalić od zapomnienia

14 lutego br. odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Gościem honorowym był Prezydent RP Bronisław Komorowski.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.02.2015 Mobilny Punkt Informacyjny w Świętochłowicach

Urząd Miejski w Świętochłowicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w dniu 4 marca 2015 r., w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, pokój 103 w go...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.02.2015 Mobilny Punkt Informacyjny w Mysłowicach

Urząd Miasta w Mysłowicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w dniu 2 marca 2015 r., w budynku Urzędu Miasta w Mysłowicach ul. Plac Wolności 2, 41-400 Mysłowice, pok. nr 1...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.02.2015 WSPIERAMY PROJEKTY MIEJSKIE

JESSICA – inicjatywa powołana przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Rozwoju Europy.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.02.2015 Mobilny Punkt Informacyjny w Mieście Rydułtowy

Miasto Rydułtowy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w dniu 26 lutego 2015 r., w godzinach 13.30 – 18.30, w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gminie Rydułtowy ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.02.2015 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR

Przedstawiamy Państwu projekt instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz testowy wydruk formularza wniosku o dofinansowanie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.02.2015 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie pn. „Środa z Funduszami dla społeczności lokalnych"

Zapraszamy na cykl zainicjowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pn. „Środa z Funduszami…”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.02.2015 Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Katowicach

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, które odbędzie się w dniu 23.02.2015 r. W trakcie spotkania będą prezentowane informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywi...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.02.2015 Infrastruktura edukacyjna – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 130/316/V/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. dokonał wyboru do dofinansowania projektu WND-RPSL.08.02.00-00-042/08 pn. „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy” złożonego w ramach naboru nr...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2015 Mobilny Punkt Informacyjny w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w dniu 27 lutego 2015 r., w godzinach 9.30-14.30, ul. Lwowska 9, Racibórz (Budynek K) PWSZ w...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2015 Mobilny Punkt Informacyjny w Pilchowicach

Urząd Gminy w Pilchowicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w dniu 17 lutego 2015r., w godzinach od 17. 00 do 19.00. Miejscem spotkania będzie Dom Kultury w Żernicy ul. S...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.02.2015 Uszczegółowienie RPO WSL 2007-2013 – 29.01.2015 r.

29 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 69/12/V2015 przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.02.2015 Komitet Monitorujacy 2014-2020

W związku z przyjęciem 18 grudnia 2014 roku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską, IZ RPO WSL podjęła działania zmierzające do jego powołania.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.02.2015 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 03.02.02-121/11

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 67/12/V/2015 z 29.01.2015r. dokonał aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy rankingowej projektów – po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach naboru nr 03.02.02-121/11 dla Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmio...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.02.2015 Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Jaworznie

Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 17.02.2015 r., w siedzibie Agencji (parter, sala nr 1), przy ul. Grunwaldzki...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.02.2015 Rozwój elektronicznych usług publicznych - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy rezerwowej

Uchwałą nr 68/12/V/2015 z 29 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę rezerwową (nabór nr 02.02.00-128/12, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys