O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.03.2015 Rozwój elektronicznych usług publicznych - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy rezerwowej

Uchwałą nr 431/27/V/2015 z 26 marca 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę rezerwową (nabór nr 02.02.00-128/12, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL na lata 2007-2013).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.03.2015 Siedziba Muzeum Śląskiego w plebiscycie internautów na Ulubieńca Polski

Nowa siedziba Muzeum Śląskiego w Katowicach znalazła się wśród 47 obiektów wybranych spośród 314 zgłoszeń nadesłanych na konkurs „Życie w Architekturze” na najlepsze realizacje architektoniczne powstałe w latach 2013–2014.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.03.2015 Mobilny Punkt Informacyjny w Kłobucku.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w dniu 1 kwietnia 2015r. w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku na ul. Targo...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.03.2015 Mobilny Punkt Informacyjny w Sosnowcu.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach oraz Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w dniu 27 marca 2015 r. w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym na ul. Wo...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.03.2015 Zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej.

Występujące oszczędności w ramach Priorytetu VII. Transport, pozwoliły na przeprowadzenie wyboru kolejnej inwestycji z listy rezerwowej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.03.2015 Mobilny Punkt Informacyjny w Kaletach

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach oraz Urząd Miejski w Kaletach zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w dniu 31 marca 2015 r., w budynku Urzędu Miejskiego w biurze nr 10 (I piętro), ul. Żwirki i ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.03.2015 Harmonogram konkursów

Kolejny przełomowy etap prac zmierzających do ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.03.2015 Rozwój elektronicznych usług publicznych - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania.

Uchwałą nr 331/21/V/2015 z 12 marca 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych w ramach naboru 02.02.00-084/09, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.03.2015 Zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającą kluczową sieć drogową.

Występujące oszczędności w ramach Priorytetu VII. Transport, pozwoliły na przeprowadzenie wyboru kolejnej inwestycji z listy rezerwowej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.03.2015 Kolejny projekt z zakresu usuwania skutków powodzi wybrany do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 328/21/V/2015 z dnia 12 marca 2015r. dokonał wyboru do dofinansowania projektu Gminy Bieruń, pn. Przebudowa oraz rozbudowa ul. Licealnej – odcinek od ul. Marcina do mostu nad rzeką Mleczną 326 m w km 0+201 do 0+527.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.03.2015 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie pn. „Środa z Funduszami dla osób chcących założyć działalność gospodarczą"

Zapraszamy na cykl zainicjowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pn. „Środa z Funduszami…”. Podczas bezpłatnych spotkań prowadzonych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich zostaną zaprezentowane podstawowe założenia, zasady, cele wykorzystywania środków unijnych w rozpoczynającej si...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.03.2015 Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Zaproszenie Pani Gabrieli Lenartowicz - Członka Zarządu Województwa Śląskiego do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich 2015:
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.03.2015 Spotkanie dotyczące Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WSL 2014-2020 w Bielsku-Białej

Od 9 do 20 marca br. z inicjatywy Wydziału Rozwoju Regionalnego, Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w Częstochowie, Rybniku, Bielsku-Białej i Katowicach odbędzie się cykl spotkań subregionalnych. Spotkania będą poświęcone Szczegółowemu ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.03.2015 Podpisano porozumienia RIT

Marszałek Wojciech Saługa oraz członek zarządu województwa Gabriela Lenartowicz uroczyście podpisali porozumienia, które formalnie włączają lokalne samorządy do procesu zarządzania unijnym Programem Regionalnym na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.03.2015 Mobilny Punkt Informacyjny w Blachowni

Urząd Miejski w Blachowni oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w dniu 19 marca 2015 r., w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Blachowni, ul. Sportowa 1, sala konferencyjna O...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.03.2015 Spotkanie dotyczące Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WSL 2014-2020 w Rybniku

Od 9 do 20 marca br. z inicjatywy Wydziału Rozwoju Regionalnego, Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w Częstochowie, Rybniku, Bielsku-Białej i Katowicach odbędzie się cykl spotkań subregionalnych. Spotkania będą poświęcone Szczegółowemu ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.03.2015 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych.

5 marca 2015 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.03.2015 Spotkanie informacyjne dot. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020.

9 marca w Katowicach w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.03.2015 Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność

Od dnia 9 marca do dnia 20 marca 2015 r. będzie trwał kolejny okres wypełniania i przesyłania do IZ harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.03.2015 Województwo Śląskie zaprasza do udziału w konkursie dotacji na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Częstochowie.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju koordynuje w porozumieniu z Samorządami Województw Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.03.2015 Wyniki konkursu na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych w województwie śląskim.

Zarząd Województwa Śląskiego - Uchwałą nr 284/20/V/2015 z dnia 5 marca br. - na podstawie decyzji Komisji Konkursowej zatwierdził wyniki Konkursu na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w miejscowościach: Bielsko-Biała, Częstochowa, Rybnik, Sosnowiec, ogłoszonego w dniu...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.03.2015 Spotkania subregionalne dotyczące Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WSL 2014-2020.

Od 9 do 20 marca br. z inicjatywy Wydziału Rozwoju Regionalnego, Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w Częstochowie, Rybniku, Bielsku-Białej i Katowicach odbędzie się cykl spotkań subregionalnych. Spotkania będą poświęcone Szczegółowemu ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.03.2015 Środowisko – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 162/17/V/2015 z 18 grudnia 2015 r. dokonał wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu nr 05.03.00-108/11 dla działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii w priorytecie V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.03.2015 Mobilny Punkt Informacyjny w Urzędzie Gminy Lipie

Urząd Gminy Lipie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w dniu 11 marca 2015 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipiu, ul. Częstochowska 95, w godzinach 10.00 – 14.00
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.03.2015 XVIII posiedzenie Rady Inwestycyjnej Inicjatywy JESSICA

W dniu dzisiejszym pod przewodnictwem Gabrieli Lenartowicz, Członka Zarządu Województwa Śląskiego obradowała Rada Inwestycyjna Inicjatywy JESSICA.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys