O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


29.08.2015 Mobilne Punkty Informacyjne - LPI Sosnowiec oraz LPI Rybnik

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza do skorzystania z Mobilnych Punktów Informacyjnych w następujących miejscowościach:
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.08.2015 Mobilne Punkty Informacyjne - LPI Częstochowa oraz LPI Rybnik

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza do skorzystania z Mobilnych Punktów Informacyjnych w następujących miejscowościach:
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.08.2015 Mobilne Punkty Informacyjne - LPI Częstochowa

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Instytucja Zarządzająca przedstawia harmonogram etapów oceny projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.08.2015 Harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Instytucja Zarządzająca przedstawia harmonogram etapów oceny projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.08.2015 Harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu zaprasza do skorzystania z Mobilnych Punktów Informacyjnych w następujących miejscowościach:
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.08.2015 Mobilne Punkty Informacyjne - LPI Sosnowiec

Zakończono realizację projektu „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.08.2015 Informatyzacja Centrum Psychiatrii

Instytucja Zarządzająca RPO WSL zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących propozycji kryteriów oceny projektów w ramach Poddziałań 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i 9.2.5 Rozwój usług społecznych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.08.2015 Zapraszamy do konsultacji społecznych propozycji kryteriów na Komitet Monitorujący

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Analiza zapotrzebowania na „białe i zielone miejsca pracy” w województwie śląskim oraz wskazanie bra...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.08.2015 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego

W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na 2015 rok w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020; numer RPSL.13.01.00-IZ.01-24-001/15 w trybie pozakonkursowym, IZ RPO WSL na podstawie przyjętych przez Komitet Monitorujący kryteriów wy...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.08.2015 Wykaz projektów ocenionych pozytywnie w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020

Informacja o przedłużeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020 naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenia społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagro...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.08.2015 Harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Instytucja Zarządzająca przedstawia harmonogram etapów oceny projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.08.2015 Harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Instytucja Zarządzająca przedstawia harmonogram etapów oceny projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.08.2015 Mobilne Punkty Informacyjne - LPI Sosnowiec

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu zaprasza do skorzystania z Mobilnych Punktów Informacyjnych w następujących miejscowościach:
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.08.2015 Zapraszamy do konsultacji społecznych propozycji kryteriów na Komitet Monitorujący

Instytucja Zarządzająca RPO WSL zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących propozycji kryteriów oceny projektów w ramach Poddziałań 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i 9.2.5 Rozwój usług społecznych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.08.2015 Mobilne Punkty Informacyjne - LPI Sosnowiec

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu zaprasza do skorzystania z Mobilnych Punktów Informacyjnych, które będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych w następujących miejscowościach:
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.08.2015 Informatyzacja Centrum Psychiatrii

Zakończono realizację projektu „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.08.2015 Zapraszamy do konsultacji społecznych propozycji kryteriów na Komitet Monitorujący

Instytucja Zarządzająca RPO WSL zaprasza do konsultacji społecznych w związku z przygotowywaniem propozycji kryteriów na Komitet Monitorujący, dotyczących oceny projektów w ramach Poddziałań 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i 9.2.5 Rozwój usług społ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.08.2015 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Analiza zapotrzebowania na „białe i zielone miejsca pracy” w województwie śląskim oraz wskazanie bra...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.08.2015 Wykaz projektów ocenionych pozytywnie w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020

W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na 2015 rok w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020; numer RPSL.13.01.00-IZ.01-24-001/15 w trybie pozakonkursowym, IZ RPO WSL na podstawie przyjętych przez Komitet Monitorujący kryteriów wy...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.08.2015 Informacja o przedłużeniu naboru wniosków - Poddziałanie 9.1.6 RPO WSL 2014-2020

Informacja o przedłużeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020 naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenia społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagro...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.08.2015 Wybrano do dofinansowania projekty pozakonkursowe dla działania 7.2

4 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych dla działania 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia ‒ projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.08.2015 Informacja o pracy sieci PIFE w dniach 14 i 17 sierpnia 2015 roku.

Zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. Zm.) Lokalne Punkty informacyjne w Częstochowie Sosnowcu i Rybniku będą nieczynne w dniu 14 sierpnia 2015 roku, natomiast LPI w Bielsku-Białej będzie nieczynny w dniu 17 sierpnia 201...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys