O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.09.2015 Nabory projektów w ramach RPO WSL 2014-2020

W celu aktualizacji informacji o najbliższych, planowanych naborach, komunikujemy że ulega przesunięciu termin ogłoszenia naboru projektów w obszarze działań 1.3 Profesjonalizacja Instytucji Otoczenia Biznesu , 3.2. Innowacje w MŚP oraz poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowni...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.09.2015 Nabory projektów

W celu aktualizacji informacji o najbliższych, planowanych naborach, komunikujemy, że ulega przesunięciu termin ogłoszenia naboru projektów w obszarze działania 1.3. profesjonalizacja Instytucji Otoczenia Biznesu. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.09.2015 Zawodowcy do dzieła!

Rozwój województwa śląskiego nie jest dziś możliwy bez znacznej inwestycji w edukację. Nowoczesne programy nauczania, wykształcone kadry oświaty oraz wysoka jakość kształcenia to tylko niektóre cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. O tym jak rozwijać szkoln...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.09.2015 Termin otwarcia naborów dla działań 4.1 oraz typu 4 działania 4.5 ulegnie zmianie z 26 października na 28 października 2015 roku

Informujemy, iż termin otwarcia naborów dla działań 4.1 oraz typu 4 działania 4.5 ulegnie zmianie z 26 października na 28 października 2015 roku.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.09.2015 Ogłoszenie o naborach 3.1.1., 4.5.1 oraz 4.5.2

25 września 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabory w ramach dwóch osi priorytetowych: efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna oraz konkurencyjność MŚP.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.09.2015 Czas dla Zawodowców!

O roli wykształcenia w budowaniu kapitału ludzkiego nie trzeba nikogo dziś przekonywać. Jego znaczenie w gospodarce opartej na wiedzy jest oczywiste - bez dobrze wykształconych kadr trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie wielu dziedzin gospodarki. Dlatego 25 września 2015 r. w Centrum Informacji Nauk...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.09.2015 Mobilne Punkty Informacyjne - LPI Sosnowiec oraz LPI Rybnik

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.09.2015 Dzień Projektożerców

Regionalny Punkt Kontaktowy zaprasza na seminarium „Dzień Projektożerców”, które odbędzie się 15 października 2015r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 18B w Gliwicach.Wydarzenie będzie okazją dla naukowców i przedsiębiorców ze Śląska i Opolszczyzny do zapoznania...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.09.2015 Podsumowanie konsultacji społecznych

26 sierpnia br. zakończyły się  konsultacje społeczne dotyczące propozycji kryteriów oceny projektów w ramach:Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.09.2015 Mobilne Punkty Informacyjne - LPI Częstochowa

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.09.2015 Podsumowanie konsultacji społecznych

W dniu 26 sierpnia zakończyły się  konsultacje społeczne dotyczące propozycji kryteriów oceny projektów w ramach: Poddziałań 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Poddziałań 9.2.5 Rozwój usług społecznych. Instytucja Zarządzająca RPO WSL przedstawia li...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.09.2015 Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1667/64/V/2015 z dnia 8 września 2015 roku przyjął Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.09.2015 Zapraszamy na konferencję Czas dla zawodowców! Przyszłość szkolnictwa zawodowego a RPO WSL 2014-2020

O roli wykształcenia w budowaniu kapitału ludzkiego nie trzeba nikogo dziś przekonywać. Jego znaczenie w gospodarce opartej na wiedzy jest oczywiste – bez dobrze wykształconych kadr trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie wielu dziedzin gospodarki. Dlatego 25 września 2015 r. w Centrum Informacji Nauk...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.09.2015 Mobilne Punkty Informacyjne - LPI Sosnowiec

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.09.2015 Eurodyktando tuż, tuż…

Już po raz siódmy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu zmierzą się z polską ortografią sprytnie ukrytą w tekście o Unii Europejskiej, Europejskim Funduszu Społecznym i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020, a wszystko podczas Konkursu Ortograficznego Eurod...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.09.2015 Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15+

Instytucja Zarządzająca przedstawia listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 dotyczącego Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.09.2015 Lista wniosków rekomendowanych do oceny mertorycznej w ramach konkursu RPSL.11.01.01-IZ.01-24-002/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ‒ jako Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ‒ogłosiła 2 września br. cztery nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WSL 2014-2020
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.09.2015 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa dokonał zmiany w Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia za...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.09.2015 Aktualizacja Regulaminu Konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza do skorzystania z Mobilnych Punktów Informacyjnych w następujących miejscowościach:
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.09.2015 Mobilne Punkty Informacyjne - LPI Sosnowiec oraz LPI Rybnik

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Instytucja Zarządzająca przedstawia harmonogram etapów oceny projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.09.2015 Mobilne Punkty Informacyjne - LPI Częstochowa

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Instytucja Zarządzająca przedstawia harmonogram etapów oceny projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.09.2015 Harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu zaprasza do skorzystania z Mobilnych Punktów Informacyjnych w następujących miejscowościach:
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.09.2015 Harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15

Zakończono realizację projektu „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.09.2015 Mobilne Punkty Informacyjne - LPI Sosnowiec

Instytucja Zarządzająca RPO WSL zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących propozycji kryteriów oceny projektów w ramach Poddziałań 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i 9.2.5 Rozwój usług społecznych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.09.2015 Informatyzacja Centrum Psychiatrii

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.09.2015 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ‒ jako Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ‒ogłosiła 2 września br. cztery nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WSL 2014-2020
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.09.2015 Aktualizacja Regulaminu Konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15

Zarząd Województwa dokonał zmiany w Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia za...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys